เอ-โพสน็อกซ์ (A-POSNOX)

เอ-โพสน็อกซ์

                ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด ยี่ห้อ เอ-โพสน็อกซ์ (A-POSNOX) ผลิตโดยบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด มหาชน (JSP Pharmaceutical Manufacturing Thailand PCL.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มหาทรัพย์ ฟาร์มาบิตี้ จำกัด (Mahasub Pharmabity Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 50 – 70 บาท

                เม็ดยาทั้ง 2 เม็ดในแผงของ เอ-โพสน็อกซ์ จะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าเลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) อยู่เม็ดละ 0.75 มิลลิกรัม

เอ-โพสน็อกซ์ เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด

                ดังนั้น ปริมาณยาเลโวนอร์เจสเทรลรวมทั้งแผง จึงเท่ากับ 1.5 มิลลิกรัมค่ะ

                เนื่องจากมีปริมาณฮอร์โมนที่สูงมาก อาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, ปวดเกร็งท้อง, คัดตึงเต้านม และมีเลือดออกกะปริบกะปรอย จึงเป็นผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน

                แต่ก็มักจะไม่รุนแรง และหายเองได้ในไม่กี่วัน

                หากหาซื้อ เอ-โพสน็อกซ์ ไม่ได้ ก็สามารถใช้ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ ได้แก่ โพสตินอร์ (Postinor), มาดอนน่า (Madonna), แมรี่ พิงค์ (Mary pink), แอปคาร์ นอร์แพก (ABCA Norpak), เลดี้นอร์ (Ladynore) หรือ แจนนี่ (Janny) แทนได้

                หรือจะใช้ยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด อย่าง เมเปิ้ล ฟอร์ท (Maple forte), แทนซี วัน (Tansy one) หรือ มาดอนน่า วัน (Madonna one) ก็ได้เช่นกัน

                เพราะทุกยี่ห้อที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 เม็ด หรือ 1 เม็ด ก็มีตัวยาเลโวนอร์เจสเทรลแผงละ 1.5 มิลลิกรัมเหมือนกัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกัน

                การใช้ยาคุมฉุกเฉิน จะต้องรับประทานให้เร็วที่สุดที่ทำได้ โดยในเอกสารกำกับยาของ เอ-โพสน็อกซ์ ระบุให้ใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

                อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC), สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics; AAP) และ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) แนะนำว่า ในกรณีที่จำเป็น แม้จะเกิน 72 ชั่วโมงไปแล้ว ก็ยังสามารถใช้ได้ถ้ายังไม่เกิน 120 ชั่วโมงนะคะ เพราะแม้ว่าประสิทธิภาพจะด้อยกว่าการใช้ภายใน 72 ชั่วโมงแรก แต่ก็ดีกว่าไม่มีการป้องกันใด ๆ เลย

                แนะนำให้รับประทาน เอ-โพสน็อกซ์ 2 เม็ดพร้อมกันในครั้งเดียว

                ซึ่งเป็นวิธีรับประทานยาคุมฉุกเฉินที่หลาย ๆ หน่วยงาน/สมาคมแนะนำให้ใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก, ลดความเสี่ยงที่จะลืมแล้วทำให้ใช้ไม่ครบขนาด และประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าการแยกรับประทานเป็น 2 ครั้ง

                แต่คุณผู้อ่านจะใช้วิธีดั้งเดิม ตามที่แนะนำไว้ในเอกสารกำกับยาก็ได้ค่ะ นั่นคือ ให้รับประทาน 1 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่นานเกินกว่า 72 ชั่วโมง ภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์

                แล้วรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ดหลังจากรับประทานยาเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง

                หากไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุมฉุกเฉินส่วนใหญ่จะมาตรงตามรอบปกติเดิม หรืออาจคลาดเคลื่อน (เร็วหรือช้ากว่าที่คาดไว้ก็ได้) เพียงไม่กี่วัน

                และความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นนั้น แทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อประจำเดือนในรอบถัดไปเลย

                ในกรณีที่เลือกรับประทานตามวิธีดั้งเดิม แต่ลืมรับประทานเม็ดที่ 2 ใน 12 ชั่วโมงถัดมา สมาคมสูตินรีแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ACOG) แนะนำว่า หากยังไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่รับประทานเม็ดแรกไปแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้

                หากอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทาน เอ-โพสน็อกซ์ ควรรับประทานซ้ำอีกครั้ง เพื่อทดแทนยาคุมที่อาจยังดูดซึมไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะ

                แม้จะหาซื้อได้ง่าย, ราคาไม่แพง และสะดวกในการใช้ แต่ประสิทธิภาพของ เอ-โพสน็อกซ์ (รวมไปถึงยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาเลโวนอร์เจสเทรลยี่ห้ออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 เม็ดหรือ 1 เม็ด) ก็ด้อยกว่าวิธีคุมกำเนิดมาตรฐานค่ะ

                จึงไม่แนะนำให้ใช้ เอ-โพสน็อกซ์ แทนวิธีคุมกำเนิดปกติ แต่ควรใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็น เช่น ถูกข่มขืน หรือเกิดความผิดพลาดจากวิธีคุมกำเนิดที่ใช้อยู่นะคะ