แอนนา (Anna)

แอนนา

                แอนนา (Anna) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) ราคาประมาณ 30 – 40 บาท

                ในแผงยาคุมแอนนาจะมีเม็ดยาเคลือบน้ำตาล (Sugar coated tablet) รวม 28 เม็ด แบ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนสีเหลือง จำนวน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกสีขาว จำนวน 7 เม็ด

                เม็ดยาฮอร์โมนแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าว่าเลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาหลอกไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                แอนนาเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ผลข้างเคียงจากเอทธินิลเอสตราไดออล เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือฝ้า อาจพบได้บ้าง แต่ก็น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                ส่วนโปรเจสตินรุ่นที่ 2 อย่างเลโวนอร์เจสเทรล มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาเรื่องสิว หน้ามัน หรือขนดกได้มากกว่ายาคุมฮอร์โมนต่ำสูตรอื่น ๆ

                แต่ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ/ต่ำมาก ที่มีตัวยาเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับเลโวนอร์เจสเทรล พบเพียง 5 – 7 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี

                ในขณะที่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมสูตรอื่น ๆ จะพบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า

                อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นได้หากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีความเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวใด ๆ อยู่ ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ค่ะ

                มียาคุมหลายยี่ห้อ ที่มีตัวยาเหมือนกับแอนนา และสามารถนำมาใช้แทนได้

                โดยยาคุมที่มีรูปแบบ 28 เม็ด ได้แก่ อาร์เดน (R-den), ดิออร์รา28 (Diora28), โซฟี่28 (Sophie28), ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30 ED) หรือ ไมโครไกนอน30 ทว. (Microgynon30 ED)

                และยาคุมที่มีรูปแบบ 21 เม็ด ได้แก่ ดิออร์รา21 (Diora21), เลอร์เมร่า (Lermera) หรือ นอร์เกสเต้ (Norgeste)

                การใช้ยาคุมแผงแรก ทั้งกรณีที่ไม่เคยมาก่อน หรือจะเคยรับประทานยาคุมรายเดือนแล้ว แต่หยุดใช้ไปนาน และต้องการกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่ ควรเริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะ

                หากใช้ทันช่วงเวลาดังกล่าว ยาคุมจะเริ่มยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นเลย จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดทันทีที่เริ่มใช้

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ จะเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกโดยไม่รอให้ประจำเดือนมาก่อนก็ได้ค่ะ

                แต่ยาคุมอาจยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นไม่ทัน ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในช่วงที่มีไข่ตก ก็เสี่ยงมากที่จะตั้งครรภ์

                ดังนั้น ถ้าไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทานแอนนาติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

                ผู้ใช้แอนนาอาจรู้สึกคลื่นไส้/อาเจียน หลังรับประทานยา โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เริ่มใช้ เพื่อลดอาการดังกล่าว และลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ จึงแนะนำให้รับประทานแอนนาในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน

                และควรรับประทานต่อเนื่องให้ตรงเวลาสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                การรับประทานยาเม็ดแรก ให้เริ่มจากเม็ดสีเหลืองซึ่งมีลูกศรขนาดใหญ่กำกับอยู่ จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดเรียงตามลูกศร ไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

การใช้ยาคุมแอนนาเรียงตามลูกศร

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดสีขาว โดยมักจะมาประมาณกลางแถวค่ะ

                เมื่อรับประทานแอนนาจนครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                หากลืมรับประทานเม็ดสีขาว ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอกของแอนนา ให้แกะเม็ดที่ลืมทิ้งไป แล้วใช้เม็ดที่เหลือตามปกติ สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                แต่ถ้าลืมรับประทานเม็ดสีเหลือง ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนของแอนนา ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมติดต่อกันหลายวัน หากนึกได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด และรอใช้ตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้แกะมารับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดไปเลย

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามเดิม

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม

                หากเริ่มใช้ยาคุมแอนนาแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดขึ้นแล้ว ถ้าลืมเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ในกรณีที่ลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป แนะนำให้…

  1. งดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ไปจนกว่าจะรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันครบ 7 วันก่อน
  2. ถ้าลืมในช่วงสัปดาห์แรก และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีที่ทำได้ ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์
  3. หากลืมในช่วงหลัง ๆ และเหลือเม็ดยาฮอร์โมนให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว เมื่อใช้เม็ดยาฮอร์โมนหมดก็ให้ต่อแผงใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอกในแผงเดิม

                การลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ในรอบนี้มีประจำเดือนมาเร็วกว่าวันที่คาดไว้เดิม

                หรือการที่ต่อยาคุมแผงใหม่โดยข้ามเม็ดยาหลอก ก็อาจทำให้ประจำเดือนถูกเลื่อนออกไป โดยจะมาในช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอกของแผงใหม่ค่ะ