ทานยาคุมหลังจากเมนส์มาได้ไหม

ทานยาคุมหลังจากเมนส์มาได้ไหม

                รับประทานยาคุมหลังจากที่ประจำเดือนมาได้ไหม และต้องใช้กี่วันถึงจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัยได้

                การเริ่มยาคุมแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน นอกจากจะช่วยคัดกรองว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ ก็ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดทันที เนื่องจากยาคุมสามารถยับยั้งไข่ตกได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ใช้ (ซึ่งยาคุมบางยี่ห้ออาจแนะนำให้เริ่มรับประทานในวันที่ประจำเดือนมาวันแรก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งไข่ตก)

                หรือจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้หากมั่นใจว่าไม่ตั้งครรภ์ แต่ถ้าไม่เริ่มในวันที่ 1 – 5 ของการมีประจำเดือน ก็อาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะยับยั้งไข่ตกในรอบเดือนแรกนะคะ จึงควรงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือต้องป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย จนกว่าจะรับประทานเม็ดฮอร์โมนในแผงนั้นติดต่อกันครบ 7 วัน (หรือ 9 วันหากใช้ “ไคลรา” และ 2 วันหากใช้ “เอ็กซ์ลูตอน”, “เดลิต้อน”, “ซีราเซท”)

                ส่วนการต่อยาคุมแผงใหม่ ไม่ต้องสนใจว่าจะตรงกับวันใดของการมีประจำเดือนค่ะ แต่ให้ต่อยาคุมตามกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องทุกวัน เช่น ถ้าใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วัน แล้วต่อแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง แต่ถ้าใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด ก็ให้รับประทานไปจนครบทั้ง 28 เม็ด หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                สำหรับยาคุม 21 เม็ด ซึ่งทุก ๆ เม็ดในแผงก็คือเม็ดฮอร์โมน ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง แต่ถ้าใช้ยาคุม 28 เม็ดแบบที่มีทั้งเม็ดฮอร์โมนและเม็ดหลอกอยู่ในแผง ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เป็นเม็ดหลอก โดยประจำเดือนมักจะมาหลังใช้เม็ดฮอร์โมนหมดไปแล้วประมาณ 2 – 3 วันค่ะ

เอกสารอ้างอิง

  1. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.
  2. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraceptive. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2019. (Amended November 2020)
  4. FSRH CEU Guidance: Progestogen-only Pills, August 2022. (Amended October 2022)