เลื่อนประจำเดือนในระหว่างที่ใช้ยาคุม

เลื่อนประจำเดือนในระหว่างที่ใช้ยาคุม

                ผู้ที่ใช้ยาคุมรายเดือนอยู่ หากมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนประจำเดือน ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องรับประทานยาเลื่อนประจำเดือนร่วมด้วยนะคะ

                สำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด ตามปกติเมื่อรับประทานหมดแล้ว ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ ซึ่งช่วงที่เว้นว่างจะถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 – 4 ของการเว้นว่าง

                ส่วนผู้ที่ใช้ยาคุมฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ไม่ว่าจะเป็นสูตร 21/7 (เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดหลอก 7 เม็ด) หรือ 24/4 (เม็ดฮอร์โมน 24 เม็ด และเม็ดหลอก 4 เม็ด) ตามปกติก็จะต้องรับประทานไปจนครบทั้ง 28 เม็ด แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ ซึ่งช่วงที่รับประทานเม็ดหลอกจะถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา โดยมักจะมาในวันที่ใช้เม็ดหลอกเม็ดที่ 3 – 4 โดยประมาณค่ะ

                จะเห็นได้ว่า ผู้ที่ใช้ยาคุมฮอร์โมนรวม ทั้งแบบ 21 เม็ดและแบบ 28 เม็ด สามารถคาดคะเนได้เลยว่า ประจำเดือนควรจะมาเมื่อไหร่ จึงง่ายที่จะวางแผนการเดินทาง หรือจัดตารางทำกิจกรรมใด ๆ ไม่ให้ตรงกับช่วงที่มีประจำเดือน

                อย่างไรก็ตาม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่อยากให้ประจำเดือนมาตรงกับช่วงเวลาที่เป็นปัญหา ก็ให้ข้ามช่วงปลอดฮอร์โมนไปเลยนะคะ

                นั่นคือ สามารถเลื่อนประจำเดือนในระหว่างที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดได้โดย เมื่อใช้แผงเดิมหมดแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

วิธีเลื่อนประจำเดือนสำหรับผู้ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด

                ส่วนผู้ใช้ยาคุมฮอร์โมนรวมแบบ 28 ที่ต้องการเลื่อนประจำเดือน ก็ให้รับประทานเฉพาะเม็ดฮอร์โมน ซึ่งอาจมี 21 เม็ด หรือ 24 เม็ด ขึ้นกับยี่ห้อที่ใช้ หมดแล้วก็ให้ทิ้งแผงยาซึ่งเหลือเพียงเม็ดหลอก จากนั้นจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

วิธีเลื่อนประจำเดือนสำหรับผู้ใช้ยาคุมฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                การเลื่อนประจำเดือนโดยข้ามช่วงปลอดฮอร์โมนเช่นนี้ ยังให้ผลคุมกำเนิดต่อเนื่องทุกวัน จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ

                หากไม่มีข้อจำกัดในการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม การเลื่อนประจำเดือนด้วยการข้ามช่วงปลอดฮอร์โมน ก็ถือว่ามีความปลอดภัย และไม่จำกัดระยะเวลาค่ะ

                จึงสามารถรับประทานยาคุมแผงใหม่ไปจนหมดแผงได้เลยนะคะ แล้วจึงเริ่มแผงถัดไปตามวิธีการใช้ปกติ หากทำเช่นนี้ ประจำเดือนก็จะมาในช่วงปลอดฮอร์โมนของแผงใหม่นั่นเอง

                หรือถ้าต้องการเลื่อนประจำเดือนต่อ ก็ให้ข้ามช่วงปลอดฮอร์โมนไปเหมือนเดิมค่ะ

                แต่แม้ว่าจะข้ามช่วงปลอดฮอร์โมนในรอบที่แล้ว หรือต่อเนื่องกันมากกว่า 1 รอบ ก็ห้ามเพิ่มวันปลอดฮอร์โมนให้นานเกิน 7 วันนะคะ (หรือไม่เกิน 4 วันถ้าใช้ยาคุมสูตร 24/4) เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลง หรือไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องค่ะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดแผงแรกหมดแล้ว แต่ไม่อยากให้มีประจำเดือน ก็ต่อแผงที่สองในวันถัดมาได้เลย

                และเมื่อใช้ยาคุมแผงที่สองจนครบ 21 เม็ดแล้ว ถ้าไม่ต้องการเลื่อนประจำเดือนอีก ก็เว้นว่าง 7 วันเพื่อให้ประจำเดือนมา (ซึ่งมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง) แล้วจึงต่อยาคุมแผงที่สามในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

                แต่ถ้าต้องการเลื่อนประจำเดือนอีก ก็ให้ต่อแผงที่สามโดยไม่ต้องเว้นว่างก่อนนะคะ

                ส่วนผู้ที่ใช้ยาคุมฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ไม่ว่าจะเป็นสูตร 21/7 หรือ 24/4 ถ้าไม่ต้องการให้ประจำเดือนมา เมื่อใช้เม็ดฮอร์โมนของแผงแรกครบแล้ว ก็ให้ทิ้งเม็ดหลอก แล้วเริ่มแผงที่สองในวันถัดมา

                ซึ่งถ้าต้องการให้ประจำเดือนมาในรอบนี้ ก็ให้ใช้แผงที่สองไปจนครบ 28 เม็ด แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงที่สาม ประจำเดือนก็จะมาในช่วงที่ใช้เม็ดหลอก (ซึ่งมักจะมาในวันที่ใช้เม็ดหลอกเม็ดที่ 3 – 4 โดยประมาณ)

                แต่ถ้าต้องการเลื่อนประจำเดือนอีก ก็สามารถข้ามการใช้เม็ดหลอกในแผงที่สองได้เช่นกันค่ะ

                ยาคุมรายเดือนที่จะใช้เพื่อเลื่อนประจำเดือน ควรเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีฮอร์โมนระดับเดียวนะคะ (เม็ดฮอร์โมนทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกัน) ซึ่งก็คือยาคุมส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายอยู่นั่นเอง

                ส่วนยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีฮอร์โมนหลายระดับ เช่น “ออยเลซ” และ “ไคลรา” หรือยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว เช่น “เอ็กซ์ลูตอน”, “เดลิต้อน”, “ซีราเซท” และ “สลินดา” ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เลื่อนประจำเดือนค่ะ

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraceptive. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2019. (Amended November 2020)