หมวดหมู่: emergency contraceptive pills

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

โพสต์ 1 ฟอร์ต
Posted in emergency contraceptive pills

โพสต์ 1 ฟอร์ต (Post 1 forte)

โพสต์ 1 ฟอร์ต (Post 1 forte) เป็นยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ดของบริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด (New Life Pharma Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 40 – 50 บาท

อ่านต่อ โพสต์ 1 ฟอร์ต (Post 1 forte)
รีโวค-1.5
Posted in emergency contraceptive pills

รีโวค-1.5 (Revoke-1.5)

รีโวค-1.5 (Revoke-1.5) เป็นยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด ผลิตโดย บ.มัยลั่นธ์แลบอราทอรีส์ และนำเข้าโดย บ.เมด้าฟาร์มาประเทศไทย ราคาประมาณ 50 – 70 บาท

อ่านต่อ รีโวค-1.5 (Revoke-1.5)
มาดอนน่า วัน
Posted in emergency contraceptive pills

มาดอนน่า วัน (Madonna one)

มาดอนน่า วัน (Madonna one) เป็นยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด (Biolab co.ltd) และจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด (Biopharm chemicals co.ltd) ราคาประมาณ 50 – 70 บาท

อ่านต่อ มาดอนน่า วัน (Madonna one)