เดลิต้อน (Dailyton)

เดลิต้อน

                เดลิต้อน (Dailyton) เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนเดี่ยว สำหรับสตรีที่ให้นมบุตร หรือทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 120 บาท

                ในแผงยาคุมเดลิต้อนมีเม็ดยาตอกอัด (Compressed tablet) สีขาว 28 เม็ด

ในแผงของเดลิต้อน จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 28 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าไลเนสทรีนอล (Lynestrelnol) อยู่เม็ดละ 0.5 มิลลิกรัม

                เดลิต้อนเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ต้องใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน โดยไม่มีเม็ดยาหลอก จึงไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมาเป็นรอบปกติในแต่ละเดือนค่ะ

                การมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน จึงเป็นผลข้างเคียงเด่นของเดลิต้อน

                และอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้ เนื่องจากไลเนสทรีนอลเป็นโปรเจสตินรุ่นที่ 1 ซึ่งมีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง

                แต่เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจน การใช้เดลิต้อนจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาบวมน้ำหรือฝ้า

                ส่วนอาการคลื่นไส้, อาเจียน และปวดศีรษะ แม้ว่าอาจพบได้บ้าง แต่ก็มักจะไม่รุนแรงเท่ากับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

                เดลิต้อน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคุมกำเนิด สำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแล้วทนอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้าไม่ได้

                ไลเนสทรีนอลไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด จึงสามารถใช้กับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือต้องการหลีกเลี่ยงอาการอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว

                และใช้ในระหว่างที่ให้นมบุตรได้ เนื่องจากไม่กระทบต่อคุณภาพของน้ำนม, ปริมาณน้ำนม หรือระยะเวลาการให้นม

                แม้จะมีความปลอดภัยสูง แต่ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาใด ๆ อยู่ ก็ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้เดลิต้อนด้วยนะคะ

                หากหาซื้อเดลิต้อนไม่ได้ สามารถใช้เอ็กซ์ลูตอน (Exluton) ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมนไลเนสทรีนอลเหมือนกันแทนได้

                หรือจะใช้ซีราเซท (Cerazette) และ สลินดา (Slinda) ที่ใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ เพื่อลดผลข้างเคียงจากฤทธิ์แอนโดรเจน ก็ได้เช่นกัน

                การให้ลูกดูดนมจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ (ไม่เว้นช่วงห่างเกิน 4 ชั่วโมงในเวลากลางวัน หรือเกิน 6 ชั่วโมงในเวลากลางคืน) จะทำให้มีระดับฮอร์โมนโปรแลคตินสูงและส่งผลยับยั้งการตกไข่

                การให้นมบุตรจึงถือเป็นการคุมกำเนิดตามธรรมชาติ โดยเรียกวิธีคุมกำเนิดนี้ว่า Lactational Amenorrhea Method หรือ LAM และหากปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมก็จะมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว

                อย่างไรก็ตาม หากมีการให้น้ำและอาหารเสริมอื่น ๆ ร่วมด้วย ระยะเวลาในการดูดนมแม่ก็มักจะลดลง หรือเว้นช่วงห่างนานขึ้น จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยับยั้งไข่ตกแล้ว

                ดังนั้น หากไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว หรือไม่มั่นใจว่าจะให้ลูกดูดนมจากเต้าได้บ่อยและนานเพียงพอ การใช้ยาคุมกำเนิดเป็นวิธีหลักในการป้องกันการตั้งครรภ์ ก็จะให้ความมั่นใจได้มากกว่าค่ะ

                หากจำเป็น ก็สามารถเริ่มรับประทานเดลิต้อนได้เลยหลังคลอดบุตร

                อย่างไรก็ตาม โดยปกติจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ภายในช่วงเวลา 4 หรือ 6 สัปดาห์แรกหลังคลอด เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ ช่องคลอดกระชับเข้าที่ น้ำคาวปลาหมดไป และแผลที่ช่องคลอดหรือแผลผ่าคลอดหายดีก่อน

                ซึ่งหากปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ก็อาจรอเริ่มยาคุมแผงแรกหลังรับการตรวจตามนัด 4 – 6 สัปดาห์หลังคลอดก็ได้นะคะ

การเริ่มใช้เดลิต้อนสำหรับหญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร
1. หลังคลอดไม่ถึง 6 สัปดาห์
หากจำเป็นก็สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน และถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันที
2. หลังคลอด 6 สัปดาห์ – 6 เดือน และยังไม่มีประจำเดือนมาเลย
2.1 ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยให้ลูกดูดนมจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน และถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันที
2.2 ถ้าไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว หรือไม่ได้ให้ลูกดูดนมจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนได้โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนเช่นกัน แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังเริ่มยาคุม
3. หลังคลอด 6 สัปดาห์ขึ้นไป และมีประจำเดือนมาแล้ว
3.1 ควรเริ่มใช้เดลิต้อนแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ โดยจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันทีที่เริ่มใช้
3.2 หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ ก็สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนแผงแรกได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังเริ่มยาคุม
การเริ่มใช้เดลิต้อนสำหรับหญิงหลังคลอดที่ไม่ได้ให้นมบุตร
1. หลังคลอดไม่ถึง 21 วัน
สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน และถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันที
2. หลังคลอดตั้งแต่ 21 วันขึ้นไป แต่ยังไม่มีประจำเดือนมา
ถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์เลย หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังเริ่มยาคุม  
3. มีประจำเดือนมาแล้ว
3.1 ควรเริ่มใช้เดลิต้อนแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ โดยจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันทีที่เริ่มใช้
3.2 หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ ก็สามารถเริ่มใช้เดลิต้อนแผงแรกได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังเริ่มยาคุม
การเริ่มใช้เดลิต้อนหลังการแท้งบุตร
                อาจมีไข่ตกได้เร็ว ทำให้เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์อีกถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน จึงควรเริ่มใช้เดลิต้อนภายใน 7 วันหลังแท้งบุตร โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังเริ่มยาคุม
                ยกเว้นกรณีที่เริ่มใช้เดลิต้อนทันทีที่ยุติการตั้งครรภ์ จึงจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้เลย
การเริ่มใช้เดลิต้อนในกรณีอื่น ๆ
                ควรรอให้ประจำเดือนมาก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ แล้วเริ่มใช้เดลิต้อนแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน โดยถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันทีที่เริ่มใช้
                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ จะเริ่มใช้เดลิต้อนแผงแรกโดยไม่รอให้ประจำเดือนมาก่อนก็ได้ แต่หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังเริ่มยาคุม

                พบอาการคลื่นไส้อาเจียนได้น้อยมากจากการใช้เดลิต้อน จึงสามารถเลือกเวลารับประทานยาคุมได้ตามความสะดวก โดยอาจรับประทานก่อนนอนเช่นเดียวกับยาคุมรายเดือนยี่ห้ออื่น ๆ ก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะลืมรับประทาน

                แต่ต้องรับประทานให้ตรงเวลาอย่างเคร่งครัด เพราะถ้ารับประทานเดลิต้อนช้ากว่าเวลาปกติเกิน 3 ชั่วโมง ก็จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว

                ในแผงของเดลิต้อนจะมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์เอาไว้

การใช้ยาคุมเดลิต้อนเรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                ให้เลือกเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่จะรับประทาน เช่น ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “จ” (ซึ่งย่อมาจากวันจันทร์) มาใช้เป็นเม็ดแรก

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับที่เลือกไว้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                เมื่อใช้ครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

                ประจำเดือนของผู้ใช้เดลิต้อน อาจไม่มา หรือมาไม่ตรงตามรอบปกติ แต่ถ้ามีการใช้ยาคุมถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ก็มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ จึงสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนค่ะ

                หรือถ้ามีประจำเดือนมากลางแผง ก็สามารถใช้ยาคุมแผงนั้นต่อได้ตามปกติ ไม่จำเป็นจะต้องทิ้งแผงเดิมเพื่อไปเริ่มแผงใหม่นะคะ

                หากลืมรับประทานเดลิต้อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง ให้รีบรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานเดลิต้อนเกิน 3 ชั่วโมง หากยังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด (แม้จะลืมติดต่อกันหลายวัน ก็ให้เลือกเม็ดที่ลืมมารับประทานเพียงแค่เม็ดเดียว) แล้วรอใช้เม็ดยาประจำวันนั้นตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือหากถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ด พร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ในวันนั้น รวมกันเป็น 2 เม็ด

                หลังจากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ด ตามปกติ

                แต่เนื่องจากไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว จึงควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปอีก 2 วันหลังกลับมาใช้ยาคุมต่อ

                และควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมง หลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ในช่วงที่ไม่มีผลคุมกำเนิดจากเดลิต้อน

                ยกเว้นในกรณีของหญิงหลังคลอดไม่ถึง 6 เดือน ที่ยังไม่มีประจำเดือนมา หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว และให้ลูกดูดนมจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ องค์การอนามัยโลกชี้ว่าน่าจะยังมีผลยับยั้งไข่ตกจากการให้นมบุตรอยู่ จึงไม่จำเป็นจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์หรือใช้วิธีป้องกันสำรอง แม้ว่าจะลืมรับประทานเดลิต้อนเกิน 3 ชั่วโมงนะคะ