ตั้งเวลากินยาคุมยังไงเมื่อไปต่างประเทศ

ตั้งเวลากินยาคุมยังไงเมื่อไปต่างประเทศ

                ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด และรับประทาน 4 ทุ่มทุกวัน ถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งเวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ควรรับประทานยาคุมในเวลา 4 ทุ่มของญี่ปุ่น หรือจะต้องเป็นเที่ยงคืน เพื่อให้ตรงกับเวลา 4 ทุ่มในไทย

                ในทางทฤษฎี “การรับประทานยาคุมตรงเวลา” จะหมายถึง ให้รับประทานเม็ดถัดไป ห่างจากเม็ดล่าสุดที่ใช้ 24 ชั่วโมงค่ะ

                แต่ในทางปฏิบัติ เพื่อให้จดจำได้ง่าย และลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับประทาน จึงมักจะตั้งเวลาตามนาฬิกา โดยให้ใกล้เคียงกับเวลานอน เช่น กำหนดเวลารับประทานยาคุมประจำวันไว้ที่ 22.00 น. เป็นต้น

                จากกรณีตัวอย่าง เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีการข้ามเขตเวลา จึงควรยึดเวลารับประทานยาคุมเป็น 4 ทุ่ม (22.00 น.) ตามเวลาประเทศไทยค่ะ หรือถ้าเทียบเป็นเวลาท้องถิ่น ก็จะตรงกับเที่ยงคืน (24.00 น.) ในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง

                หากเป็นไปได้ ก็ควรจะรับประทานยาคุมให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์ และลดปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอย

                อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกที่ใช้ในเวลาเดิม ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะ ซึ่งถ้าระยะห่างระหว่างเม็ดไม่มากเกินไป ก็จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง

                สำหรับยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เมื่อนับจากเวลาที่รับประทานเม็ดล่าสุด ไปหาเวลาที่รับประทานเม็ดถัดไป ถ้าห่างกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง ก็ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง (หรืออาจนานกว่านั้นในบางกรณี หากอ้างอิงตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก)

                ดังนั้น ในขณะที่ยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หากไม่สะดวกที่รับประทานยาคุมตอนเที่ยงคืน ก็สามารถรับประทานในเวลา 22.00 น. ได้

                และเนื่องจากเวลาดังกล่าว ตรงกับเวลา 20.00 น. ในประเทศไทย จึงถือเป็นการปรับเวลารับประทานยาคุมให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง

                ซึ่งการรับประทานยาคุมก่อนเวลา ทำให้มีระยะห่างระหว่างเม็ดน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ

                และจากเวลารับประทาน ที่ปรับให้เป็น 22.00 น. ในญี่ปุ่น (หรือตรงกับ 20.00 น. ในไทย) เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว หากต้องการ ก็สามารถรับประทาน 22.00 น. ตามเวลาในไทยได้เหมือนเดิมนะคะ

                โดยถือเป็นการปรับเวลารับประทานยาคุมให้ช้าลง 2 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการใช้เม็ดล่าสุดในประเทศญี่ปุ่น

                แต่แม้ว่าระยะห่างระหว่างเม็ดจะมากกว่า 24 ชั่วโมง ก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอมรับได้สำหรับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมแต่ละชนิด มีกรอบเวลายืดหยุ่นต่างกันนะคะ จึงต้องพิจารณาด้วยว่า หากเปลี่ยนเวลาใช้ จะทำให้ระยะห่างระหว่างเม็ดมีมากเกินไป จนไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องหรือเปล่า ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง “กินยาคุมก่อนเวลา 2 ชั่วโมงจะเป็นไรมั้ย” ได้ค่ะ

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraceptive. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2019. (Amended November 2020)
  2. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.