เลสซิลอน28 (Lescilon28)

เลสซิลอน28

                เลสซิลอน21 (Lescilon21) และ เลสซิลอน28 (Lescilon28) เป็นยาคุมรายเดือนสูตรเดียวกัน ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด (Biolab co.ltd) และจัดจำหน่ายโดยบริษัทฟาร์มาฮอฟ จำกัด (Pharmahof co.ltd) ราคาประมาณ 110 – 140 บาท ยาคุมสูตรนี้มีผลข้างเคียงต่ำ โดย เลสซิลอน28 เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ในแผงยาคุม เลสซิลอน28 จะมีเม็ดยาตอกอัด (Compressed tablet) สีขาว 28 เม็ด โดยแบ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนที่มีขนาดใหญ่จำนวน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกที่มีขนาดเล็กอีก 7 เม็ด

ในแผงของ เลสซิลอน28 จะมีเม็ดยาฮอร์โมนขนาดใหญ่ 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกขนาดเล็ก 7 เม็ด

                เม็ดยาฮอร์โมนแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าดีโซเจสตริล (Desogestrel) 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาหลอกไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                เนื่องจากเป็นยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำมาก (Ultra low dose pills) ผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็น คลื่นไส้/อาเจียน ปวด/เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือฝ้า จึงพบได้น้อยจากการใช้ เลสซิลอน28

                และแม้ว่าดีโซเจสตริลจะยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนอยู่ แต่ก็ลดลงมากเมื่อเทียบกับโปรเจสตินรุ่นก่อน ผลข้างเคียงเรื่องสิว หน้ามัน หรือขนดก จึงพบได้น้อยเช่นกัน

                แต่พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจากการใช้ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับดีโซเจสตริลได้ 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มขึ้นมากหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                จึงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ เลสซิลอน28 โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยา/สมุนไพรใด ๆ อยู่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุมกำเนิด และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

                หากหาซื้อ เลสซิลอน28 ไม่ได้ มียาคุมแบบ 28 สูตรเดียวกันที่สามารถนำมาใช้แทนได้ ได้แก่ เมอซิลอน28 (Mercilon28) และ มินนี่28 (Minny28)

                หรือจะใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดที่มีตัวยาเหมือนกัน อย่าง มินนี่ (Minny), เมอซิลอน (Mercilon), เลสซิลอน21 (Lescilon21) หรือ โนวีเนท (Novynette) แทนก็ได้ค่ะ

                สำหรับผู้ที่เริ่มใช้ยาคุมรายเดือนครั้งแรก หรือผู้ที่หยุดใช้ไประยะหนึ่งแล้วและต้องการกลับมาใช้อีก แนะนำให้เริ่มรับประทานยาคุมแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่

                โดยจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันที เพราะยาคุมสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่แน่นอน จะเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกโดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนก็ได้นะคะ

                แต่ยาคุมอาจยับยั้งไข่ที่จะตกในรอบนี้ไม่ทัน ดังนั้น หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะรับประทาน เลสซิลอน28 ติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

                โดยทั่วไป จะแนะนำให้รับประทานยาคุมรายเดือนในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการคลื่นไส้อาเจียน เกิดขึ้นได้น้อยจากการใช้ เลสซิลอน28 ดังนั้น หากสะดวกที่จะรับประทานในเวลาอื่น ก็สามารถทำได้ค่ะ

                แต่ควรรับประทานให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้ง่าย และยังอาจลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์อีกด้วย

                ในแผงยาคุม เลสซิลอน28 จะระบุตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผง โดยให้เริ่มรับประทานจากหมายเลข 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงหมายเลข 28

การใช้ยาคุม เลสซิลอน28 เรียงตามลำดับ 1 - 28

                ซึ่งประจำเดือนของผู้ใช้มักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อหมดแผงเดิมแล้วก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน

                หากลืมรับประทานเม็ดยาที่อยู่ในแถวล่างสุด (เม็ดที่ 22 – 28 ของแผง) ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอกของ เลสซิลอน28 ให้แกะเม็ดที่ลืมทิ้งไป แล้วใช้เม็ดที่เหลือตามปกติ สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                แต่ในกรณีที่ลืมรับประทานเม็ดยาใน 3 แถวด้านบน (เม็ดที่ 1 – 21) ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนของ เลสซิลอน28 ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรอรับประทานยาคุมในเวลาที่เคยใช้ประจำอีก 1 เม็ด

                หรือถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดพร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ในวันนั้นอีก 1 เม็ด แต่การรับประทานยาคุมพร้อมกัน 2 เม็ดเช่นนี้ อาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะ

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงดังกล่าวถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดขึ้นแล้ว ถ้าลืมเม็ดยาฮอร์โมนไม่ถึง 48 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป มีข้อแนะนำดังนี้…

  1. ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันครบ 7 วันก่อน
  2. ถ้าลืมในช่วงสัปดาห์แรก และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีป้องกันสำรองทันทีที่ทำได้ ยิ่งเร็วยิ่งดี อย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์
  3. หากเหลือเม็ดยาฮอร์โมนให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว ให้ต่อแผงใหม่หลังจากที่ใช้เม็ดยาฮอร์โมนหมด โดยไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอกในแผงเดิม

                การลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ในรอบนี้มีประจำเดือนมาเร็วกว่าวันที่คาดไว้เดิม

                หรือการที่ต่อยาคุมแผงใหม่โดยข้ามเม็ดยาหลอกไป ก็อาจทำให้ในรอบนี้ไม่มีประจำเดือนมาก็ได้ค่ะ