เมโลเดีย (Melodia)

เมโลเดีย

                ยาคุมรายเดือน ยี่ห้อ เมโลเดีย (Melodia) นำเข้าโดยบริษัทเอ็กเซลทิส ประเทศไทย จำกัด (Exeltis Thailand Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 280 – 310 บาท มีจุดเด่นในเรื่องของการลดสิวและต้านการบวมน้ำ

                เม็ดยาเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablet) ทั้ง 21 เม็ดในแผงของเมโลเดีย มีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด

ในแผงของเมโลเดีย จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                นั่นคือ แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าดรอสไพรีโนน (Drospirenone) 3 มิลลิกรัม

                ผลของดรอสไพรีโนน ทำให้เมโลเดียเป็นยาคุมที่มีผลลดสิวและต้านการบวมน้ำ

                ส่วนอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ และการเกิดฝ้า อาจพบได้บ้างจากยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำ (Low dose pills) อย่างเมโลเดีย แต่ก็เกิดขึ้นน้อยกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนสูง

                อย่างไรก็ตาม การใช้ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับดรอสไพรีโนน พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มสูงขึ้นหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย

                จึงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ยาคุมเมโลเดียนะคะ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

                หากหาซื้อเมโลเดียไม่ได้ สามารถใช้ ยาสมิน (Yasmin) หรือ จัสติมา (Justima) แทนได้ค่ะ

                ในกรณีที่ใช้ยาคุมแผงแรก เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่ แนะนำให้เริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะ

                และจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่รับประทาน เพราะหากใช้ยาคุมทันช่วงเวลาดังกล่าว จะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย

                หรือถ้าไม่มีความเสี่ยงว่าจะตั้งครรภ์อยู่ ก็สามารถเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกได้โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน

                แต่ต้องรอให้มีการใช้เมโลเดียติดต่อกันครบ 7 วันจึงจะเริ่มคุมกำเนิดได้ ดังนั้น หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                แนะนำให้รับประทานเมโลเดียในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน เพื่อลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้

                และควรรับประทานยาคุมให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                การใช้ยาคุมเมโลเดียจะเรียงลำดับตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                ซึ่งแม้ว่าทั้ง 21 เม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน ดังนั้น จะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลังก็ให้ผลไม่แตกต่างกัน แต่แนะนำให้รับประทานเรียงตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน และป้องกันการรับประทานผิดพลาด

การใช้ยาคุมเมโลเดียเรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                เริ่มต้นด้วยการเลือกเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริงมารับประทาน แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปจนกว่าจะหมดแผง

                เมื่อใช้ครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่างเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน จากนั้นจึงต่อยาคุมแผงใหม่

                โดยทั่วไป ประจำเดือนของผู้ใช้มักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อลืมรับประทานยาคุมเมโลเดีย ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมต่อเนื่องกันหลายวัน ในวันที่นึกได้ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดทันที แล้วรอรับประทานยาคุมตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือรับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ด พร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ประจำวัน รวมกันเป็น 2 เม็ด ถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามปกติ

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม มีข้อแนะนำเมื่อลืมรับประทานเมโลเดีย ดังนี้

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดแล้ว ถ้าลืมรับประทานเมโลเดียไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว จึงควรงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย จนกว่าจะได้รับประทานเมโลเดียติดต่อกันครบ 7 วันอีกครั้ง

                และในกรณีที่เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมดที่ลืมรับประทาน อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของแผง ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หากยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีเพื่อเป็นวิธีป้องกันสำรอง

                หรือในกรณีที่เหลือยาคุมในแผงให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือมีประจำเดือนมาแล้ว เมื่อรับประทานยาคุมแผงเดิมหมด ก็ให้ต่อแผงใหม่โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

                ประจำเดือนในรอบนี้อาจมาเร็วกว่าที่คาดไว้ จากการลืมรับประทานยาคุมติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะ ถ้าลืมในช่วงท้าย ๆ ของแผง

                แต่ถ้าประจำเดือนไม่มาก่อนกำหนด การต่อยาคุมแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ในรอบนี้ไม่มีประจำเดือนมา

                ซึ่งถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ เมื่อถึงช่วงเว้นว่าง 7 วันครั้งต่อไป ก็ควรจะมีประจำเดือนมาตามปกติค่ะ