เมอซิลอน (Mercilon)

เมอซิลอน ออร์กานอน

                เมอซิลอน (Mercilon) และ เมอซิลอน28 (Mercilon28) เป็นยาคุมรายเดือนที่มีผลข้างเคียงต่ำสูตรเดียวกัน นำเข้าโดยบริษัทออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด (Organon Thailand Ltd.) ราคาประมาณ 160 – 180 บาท โดยเมอซิลอนเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อใช้หมดแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ในแผงยาคุมเมอซิลอน จะมีเม็ดยาตอกอัด (Compressed tablet) สีขาว จำนวน 21 เม็ด ซึ่งทั้งหมดก็คือเม็ดยาฮอร์โมน

ในแผงของเมอซิลอน จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                แต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าดีโซเจสตริล (Desogestrel) 0.15 มิลลิกรัม

                เมอซิลอนเป็นยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำมาก (Ultra low dose pills) ผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็น คลื่นไส้/อาเจียน ปวด/เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือฝ้า จึงพบได้น้อย

                อีกทั้ง ผลข้างเคียงเรื่องสิว หน้ามัน หรือขนดก ก็พบได้น้อยเช่นกัน เพราะแม้ว่าดีโซเจสตริลจะยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนอยู่ แต่ก็ลดลงมากเมื่อเทียบกับโปรเจสตินรุ่นก่อน

                แต่ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับดีโซเจสตริล พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มขึ้นมากหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีความเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยา/สมุนไพรใด ๆ อยู่

                ถ้าหาซื้อเมอซิลอนไม่ได้ และต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิมที่เป็นรูปแบบ 21 เม็ด สามารถใช้ มินนี่ (Minny), เลสซิลอน21 (Lescilon21) หรือ โนวีเนท (Novynette) แทนได้

                หรือหากจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นยาคุม 28 เม็ด ก็มี เมอซิลอน28 (Mercilon28), มินนี่28 (Minny28) และ เลสซิลอน28 (Lescilon28) ที่มีตัวยาเหมือนกันค่ะ

                สำหรับผู้ที่จะเริ่มใช้ยาคุมแผงแรก ควรรับประทานเมอซิลอนภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่

                และการใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลให้ยาคุมสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้ทัน จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันทีที่เริ่มใช้

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์แน่นอน ก็สามารถเริ่มยาคุมแผงแรกได้เลยโดยไม่ต้องรอประจำเดือน แต่ถ้าไม่มีผลคุมกำเนิดจากวิธีอื่นอยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทานเมอซิลอนติดต่อกันครบ 7 วันก่อนนะคะ

                โดยทั่วไปจะแนะนำให้รับประทานยาคุมในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน เพื่อลดอาการคลื่นไส้อาเจียนซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่เริ่มใช้ และป้องกันการลืมรับประทานอีกด้วย

                แต่เนื่องจากอาการคลื่นไส้อาเจียนพบได้น้อยจากการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนต่ำมาก ผู้ใช้เมอซิลอนอาจพิจารณาเวลาอื่น ๆ ที่สะดวกกว่าก็ได้ แต่ควรรับประทานตรงตามเวลาที่เลือกไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอย และเพื่อให้การใช้ยาคุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                ยาคุมเมอซิลอนจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ทั้ง 2 ด้านของแผง โดยระบุเป็นภาษาไทยด้านหนึ่ง (ดังภาพตัวอย่างข้างต้น) และระบุเป็นภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกดูได้ตามความสะดวก

การใช้ยาคุมเมอซิลอนเรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์ ในแผงระบุเป็นภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง

                อันที่จริงแล้ว เนื่องจากทุก ๆ เม็ดในแผงมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด การจะเลือกรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลัง จะเรียงตามลำดับที่ระบุไว้ หรือจะใช้ย้อนศร ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ไม่ได้แตกต่างกันค่ะ

                แต่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนหรือการใช้ไม่ต่อเนื่องทุกวัน ควรแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง และเรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ ทุกวันจนหมดแผงนะคะ

                และเมื่อใช้หมดแผงแล้ว ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                ประจำเดือนของผู้ใช้จะมาในช่วงปลอดฮอร์โมนนี่เอง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                หากลืมรับประทานยาคุมเมอซิลอน ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรอรับประทานยาคุมตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดพร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ประจำวัน รวมกันเป็น 2 เม็ด

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามปกติ

                ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมต่อเนื่องกันหลายวัน ในวันที่นึกได้ก็จะรับประทานเม็ดที่ลืมเพียง 1 เม็ด และเม็ดยาประจำวันอีก 1 เม็ด รวมกันแล้วไม่เกิน 2 เม็ด/วัน ส่วนวันต่อ ๆ ไปก็ให้รับประทานยาคุมวันละเม็ดเหมือนเดิมค่ะ

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดแล้ว ถ้าลืมรับประทานเมอซิลอนไม่ถึง 48 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเมอซิลอนติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

                และในกรณีที่เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมดที่ลืมใช้ อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของแผง และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีป้องกันสำรองทันทีที่ทำได้ ยิ่งเร็วยิ่งดี อย่างช้าไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

                หรือต่อแผงใหม่หลังจากที่ใช้แผงเดิมหมด โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน หากเหลือยาคุมให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว

                การลืมรับประทานเมอซิลอนติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้าย อาจทำให้ประจำเดือนในรอบนี้มาเร็วกว่าที่คาดไว้

                หรือในทางตรงข้าม ถ้าประจำเดือนไม่ได้มาก่อนกำหนด การที่ต่อยาคุมแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ในรอบนี้ไม่มีประจำเดือนมาค่ะ

                ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนรอบหน้าก็ควรจะมาตามปกติในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงถัดไปนั่นเอง