นอร์เกสเต้ (Norgeste)

นอร์เกสเต้

                นอร์เกสเต้ (Norgeste) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ดของบริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Brywood Pharmaceutical Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 50 – 70 บาท

                ในแผงยาคุมนอร์เกสเต้จะมีเม็ดยาเคลือบน้ำตาล (Sugar coated tablet) สีเหลือง จำนวน 21 เม็ด

ในแผงของนอร์เกสเต้จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าว่าเลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

                นอร์เกสเต้เป็นยาคุมฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ผลข้างเคียงจากเอทธินิลเอสตราไดออล เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือฝ้า อาจพบได้บ้าง แต่ก็น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                ส่วนโปรเจสตินรุ่นที่ 2 อย่างเลโวนอร์เจสเทรล มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาเรื่องสิว หน้ามัน หรือขนดกได้มากกว่ายาคุมฮอร์โมนต่ำสูตรอื่น ๆ

                แต่ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ/ต่ำมาก ที่มีตัวยาเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับเลโวนอร์เจสเทรล พบเพียง 5 – 7 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี

                ในขณะที่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมสูตรอื่น ๆ จะพบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า

                อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นได้หากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีความเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวใด ๆ อยู่ ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ค่ะ

                ยาคุมสูตรเดียวกันกับนอร์เกสเต้ มีหลายยี่ห้อ ที่เป็นยาคุมรูปแบบ 21 เม็ดเหมือนกัน ได้แก่ ดิออร์รา21 (Diora21) และ เลอร์เมร่า (Lermera)

                ส่วนยาคุมที่เป็นรูปแบบ 28 เม็ด ได้แก่ แอนนา (Anna), อาร์เดน (R-den), ดิออร์รา28 (Diora28), โซฟี่28 (Sophie28), ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30 ED) และ ไมโครไกนอน30 ทว. (Microgynon30 ED)

                การใช้ยาคุมแผงแรก ทั้งกรณีที่ไม่เคยมาก่อน หรือจะเคยรับประทานยาคุมรายเดือนแล้ว แต่หยุดใช้ไปนาน และต้องการกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่ ควรเริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะ

                หากใช้ทันช่วงเวลาดังกล่าว ยาคุมจะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นเลย จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดทันทีที่เริ่มใช้

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ จะเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกโดยไม่รอให้ประจำเดือนมาก่อนก็ได้ค่ะ

                แต่ยาคุมอาจยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นไม่ทัน ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในช่วงที่มีไข่ตก ก็เสี่ยงมากที่จะตั้งครรภ์

                ดังนั้น ถ้าไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทานนอร์เกสเต้ติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

                เพื่อลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนหลังรับประทานนอร์เกสเต้ และลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ แนะนำให้รับประทานยาคุมในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืนนะคะ

                และควรรับประทานต่อเนื่องให้ตรงเวลาสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                แม้ว่ายาคุมแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน แต่แนะนำให้รับประทานเรียงตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน และป้องกันการรับประทานผิดพลาด

                ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแผงของนอร์เกสเต้มีการระบุ วัน/ตัวย่อ ของวันในสัปดาห์ไว้

การใช้ยาคุมนอร์เกสเต้เรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                ให้เลือกเม็ดยาที่ระบุ วัน/ตัวย่อ ตรงกับวันที่จะรับประทาน เช่น ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันอาทิตย์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “อา” (ซึ่งย่อมาจากวันอาทิตย์) มาใช้เป็นเม็ดแรก

                โดยจะเลือกเม็ดยา “อา” จากตำแหน่งใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ มาเป็นจุดเริ่มต้น เพราะเมื่อรับประทานวนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ ตามการชี้ของลูกศร ก็จะได้ใช้นอร์เกสเต้จนครบ 21 เม็ดเหมือนกัน

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับที่เลือกไว้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                เมื่อใช้ครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่างเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน จากนั้นจึงต่อยาคุมแผงใหม่

                ประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย

                ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมนอร์เกสเต้ ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมต่อเนื่องกันหลายวัน ในวันที่นึกได้ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดทันที แล้วรอรับประทานยาคุมตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ด พร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ในวันนั้น รวมกันเป็น 2 เม็ด

                ส่วนวันต่อ ๆ ไป ก็รับประทานวันละเม็ด ตามปกติ

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม มีข้อแนะนำเมื่อลืมรับประทานนอร์เกสเต้ ดังนี้

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดแล้ว ถ้าลืมรับประทานนอร์เกสเต้ไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานนอร์เกสเต้ติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป มีข้อแนะนำดังนี้…

  1. ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ไปจนกว่าจะได้รับประทานยาคุมติดต่อกันครบ 7 วัน
  2. ถ้าลืมในช่วงสัปดาห์แรก และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หากยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีที่ทำได้
  3. ถ้าในแผงเหลือยาคุมให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว เมื่อรับประทานหมด ก็ให้ต่อแผงใหม่โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน  

                การลืมรับประทานยาคุมติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะถ้าลืมในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ประจำเดือนมาเร็วกว่าที่คาดไว้

                หรือถ้าประจำเดือนไม่ได้มาก่อนกำหนด การต่อยาคุมแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ประจำเดือนถูกเลื่อนออกไป โดยประจำเดือนจะมาในช่วงที่ต้องเว้นว่าง 7 วันครั้งต่อไปนั่นเอง