ลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 28 เม็ด
Posted in frequently asked question

ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 28 เม็ด

ถ้าใช้ยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด แล้วลืมรับประทาน 1 วัน เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน และควรแก้ไขยังไงดี

อ่านต่อ ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 28 เม็ด
ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 21 เม็ด
Posted in frequently asked question

ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 21 เม็ด

ถ้าใช้ยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ด แล้วลืมรับประทาน 1 วัน เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน และควรแก้ไขยังไงดี

อ่านต่อ ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 21 เม็ด
ตั้งเวลากินยาคุมยังไงเมื่อไปต่างประเทศ
Posted in frequently asked question

ตั้งเวลากินยาคุมยังไงเมื่อไปต่างประเทศ

ใช้ยาคุม 21 เม็ด รับประทาน 4 ทุ่มทุกวัน ถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งเวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง ควรรับประทานตามเวลาญี่ปุ่นตอน 4 ทุ่มหรือเที่ยงคืน

อ่านต่อ ตั้งเวลากินยาคุมยังไงเมื่อไปต่างประเทศ