ป้ายกำกับ: คลาเรนซ์28

คลาเรนซ์28
Posted in oral contraceptive pills

คลาเรนซ์28 (Clarenz28)

คลาเรนซ์28 (Clarenz28) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่มีผลข้างเคียงต่ำ ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ราคาประมาณ 130 – 150 บาท

อ่านต่อ คลาเรนซ์28 (Clarenz28)