ป้ายกำกับ: ความแตกต่างของยาคุมแบบ 21 เม็ดกับ 28 เม็ด

ควรเลือกยาคุม 21 เม็ดหรือ 28 เม็ด
Posted in frequently asked question

ควรเลือกยาคุม 21 เม็ดหรือ 28 เม็ด

ยาคุมบางยี่ห้อมีทั้งแบบ 21 เม็ด และแบบ 28 เม็ดให้เลือกใช้ ยาคุมทั้ง 2 รูปแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกแบบไหนจึงจะดีกว่า

อ่านต่อ ควรเลือกยาคุม 21 เม็ดหรือ 28 เม็ด