ป้ายกำกับ: มาดอนน่าวัน

มาดอนน่า วัน
Posted in emergency contraceptive pills

มาดอนน่า วัน (Madonna one)

มาดอนน่า วัน (Madonna one) เป็นยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ด ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด (Biolab co.ltd) และจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด (Biopharm chemicals co.ltd) ราคาประมาณ 50 – 70 บาท

อ่านต่อ มาดอนน่า วัน (Madonna one)