ป้ายกำกับ: ยาคุมฮอร์โมนต่ำมาก

ออนเจล20
Posted in oral contraceptive pills

ออนเจล20 (Onjel20)

ออนเจล20 (Onjel20) หรือ ออนเจล (Onjel) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ดของบริษัท มิลลิเมด จำกัด ยาคุมสูตรนี้มีผลข้างเคียงต่ำ ราคาประมาณ 90 – 110 บาท

อ่านต่อ ออนเจล20 (Onjel20)
เลสซิลอน21
Posted in oral contraceptive pills

เลสซิลอน21 (Lescilon21)

เลสซิลอน21 (Lescilon21) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ด สูตรฮอร์โมนต่ำมาก ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด ราคาประมาณ 110 – 140 บาท

อ่านต่อ เลสซิลอน21 (Lescilon21)
เลสซิลอน28
Posted in oral contraceptive pills

เลสซิลอน28 (Lescilon28)

เลสซิลอน28 (Lescilon28) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด สูตรฮอร์โมนต่ำมาก ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด ราคาประมาณ 110 – 140 บาท

อ่านต่อ เลสซิลอน28 (Lescilon28)