ป้ายกำกับ: ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว

เดลิต้อน
Posted in oral contraceptive pills

เดลิต้อน (Dailyton)

เดลิต้อน (Dailyton) เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนเดี่ยว สำหรับสตรีที่ให้นมบุตร หรือทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 120 บาท

อ่านต่อ เดลิต้อน (Dailyton)
สลินดา
Posted in oral contraceptive pills

สลินดา (Slinda)

สลินดา (Slinda) เป็นยาคุมรายเดือนตัวใหม่ล่าสุดที่แนะนำให้ใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร หรือผู้ที่ทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ โดยช่วยให้ควบคุมรอบเดือนได้ดีกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวตัวอื่น ๆ และมีความยืดหยุ่นสำหรับการลืมรับประทานได้นานถึง 24 ชั่วโมง นำเข้าโดยบริษัทเอ็กเซลทิส ประเทศไทย จำกัด (Exeltis Thailand Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 290 – 330 บาท

อ่านต่อ สลินดา (Slinda)
ซีราเซท ออร์กานอน
Posted in oral contraceptive pills

ซีราเซท (Cerazette)

ซีราเซท (Cerazette) เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน สำหรับใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร หรือผู้ที่ทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ นำเข้าโดยบริษัทออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด (Organon Thailand Ltd.) ราคาประมาณ 220 – 250 บาท มีจุดเด่นที่ใช้โปรเจสตินรุ่นใหม่ ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และลดผลข้างเคียงลง

อ่านต่อ ซีราเซท (Cerazette)