ป้ายกำกับ: ยาคุม 28 เม็ด

เลสซิลอน28
Posted in oral contraceptive pills

เลสซิลอน28 (Lescilon28)

เลสซิลอน28 (Lescilon28) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด สูตรฮอร์โมนต่ำมาก ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด ราคาประมาณ 110 – 140 บาท

อ่านต่อ เลสซิลอน28 (Lescilon28)
ดิออร์รา28
Posted in oral contraceptive pills

ดิออร์รา28 (Diora28)

ดิออร์รา28 (Diora28) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด สูตรฮอร์โมนต่ำ ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ราคาประมาณ 50 – 80 บาท

อ่านต่อ ดิออร์รา28 (Diora28)
แอนนา
Posted in oral contraceptive pills

แอนนา (Anna)

แอนนา (Anna) เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ราคาประมาณ 30 – 35 บาท

อ่านต่อ แอนนา (Anna)