ป้ายกำกับ: ลืมกินยาคุม ทำอย่างไร

ลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 28 เม็ด
Posted in frequently asked question

ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 28 เม็ด

ถ้าใช้ยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด แล้วลืมรับประทาน 1 วัน เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน และควรแก้ไขยังไงดี

อ่านต่อ ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 28 เม็ด
ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 21 เม็ด
Posted in frequently asked question

ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 21 เม็ด

ถ้าใช้ยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ด แล้วลืมรับประทาน 1 วัน เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน และควรแก้ไขยังไงดี

อ่านต่อ ถ้าลืมกินยาคุม 1 วัน แบบ 21 เม็ด