ป้ายกำกับ: ออนเจล20

ออนเจล20
Posted in oral contraceptive pills

ออนเจล20 (Onjel20)

ออนเจล20 (Onjel20) หรือ ออนเจล (Onjel) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ดของบริษัท มิลลิเมด จำกัด ยาคุมสูตรนี้มีผลข้างเคียงต่ำ ราคาประมาณ 90 – 110 บาท

อ่านต่อ ออนเจล20 (Onjel20)