ป้ายกำกับ: เปลี่ยนยี่ห้อยาคุม

อยากเปลี่ยนยาคุม ต้องทำอย่างไร ตอนที่ 2
Posted in frequently asked question

อยากเปลี่ยนยาคุม ต้องทำอย่างไร (ตอนที่ 2)

หากรับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวอยู่ แต่อยากเปลี่ยนไปใช้ยาคุมยี่ห้ออื่น ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวเหมือนกัน หรือฮอร์โมนรวม ควรทำอย่างไรดีนะ

อ่านต่อ อยากเปลี่ยนยาคุม ต้องทำอย่างไร (ตอนที่ 2)
อยากเปลี่ยนยาคุม ต้องทำอย่างไร ตอนที่ 1
Posted in frequently asked question

อยากเปลี่ยนยาคุม ต้องทำอย่างไร (ตอนที่ 1)

หากรับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมอยู่ แต่อยากเปลี่ยนไปใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมยี่ห้ออื่น หรือเปลี่ยนไปใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ควรทำอย่างไรดีนะ

อ่านต่อ อยากเปลี่ยนยาคุม ต้องทำอย่างไร (ตอนที่ 1)