ป้ายกำกับ: เมอซิลอน

เมอซิลอน ออร์กานอน
Posted in oral contraceptive pills

เมอซิลอน (Mercilon)

เมอซิลอน (Mercilon) และ เมอซิลอน28 (Mercilon28) เป็นยาคุมรายเดือนที่มีผลข้างเคียงต่ำสูตรเดียวกัน นำเข้าโดยบริษัทออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด (Organon Thailand Ltd.) ราคาประมาณ 160 – 180 บาท โดยเมอซิลอนเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อใช้หมดแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

อ่านต่อ เมอซิลอน (Mercilon)