ป้ายกำกับ: แอนนี่ลินน์

แอนนี่ลินน์
Posted in oral contraceptive pills

แอนนี่ลินน์ (Annylyn)

แอนนี่ลินน์ (Annylyn) เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดที่มีผลข้างเคียงต่ำ ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ราคาประมาณ 110 – 130 บาท

อ่านต่อ แอนนี่ลินน์ (Annylyn)