ป้ายกำกับ: โกวานาอีดี

โกวานาอีดี
Posted in oral contraceptive pills

โกวานาอีดี (GovanaED)

โกวานา (Govana) และ โกวานาอีดี (GovanaED) ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 110 บาท ทั้งคู่เป็นยาคุมสูตรเดียวกัน โดยโกวานาอีดี เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน

อ่านต่อ โกวานาอีดี (GovanaED)