ป้ายกำกับ: ไมโครเลนิน

ไมโครเลนิน30 ท.ว.
Posted in oral contraceptive pills

ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30ED)

ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30ED) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 30 – 40 บาท

อ่านต่อ ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30ED)