ป้ายกำกับ: Clarenz

คลาเรนซ์
Posted in oral contraceptive pills

คลาเรนซ์ (Clarenz)

คลาเรนซ์ (Clarenz) เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดที่มีผลข้างเคียงต่ำ ผลิตโดยบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด ราคาประมาณ 130 – 150 บาท

อ่านต่อ คลาเรนซ์ (Clarenz)