ป้ายกำกับ: Govana

โกวานา
Posted in oral contraceptive pills

โกวานา (Govana)

โกวานา (Govana) และ โกวานาอีดี (GovanaED) ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 110 บาท ทั้งคู่เป็นยาคุมสูตรเดียวกัน โดยโกวานาเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อใช้หมดแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

อ่านต่อ โกวานา (Govana)