ป้ายกำกับ: Marypink

แมรี่พิงค์
Posted in emergency contraceptive pills

แมรี่ พิงค์ (Mary pink)

แมรี่ พิงค์ (Mary pink) เป็นยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ดของบริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Brywood Pharmaceutical Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 40 – 50 บาท

อ่านต่อ แมรี่ พิงค์ (Mary pink)