ป้ายกำกับ: Novynette

โนวีเนท
Posted in oral contraceptive pills

โนวีเนท (Novynette)

โนวีเนท (Novynette) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ดที่มีผลข้างเคียงต่ำ นำเข้าโดยบริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด ราคาประมาณ 100 – 130 บาท

อ่านต่อ โนวีเนท (Novynette)