ยาคุมที่สามารถใช้แทนเลอร์เมร่า

ยาคุมที่สามารถใช้แทนเลอร์เมร่า

                แม้ว่ายาคุมที่มีตัวยาสำคัญเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทน เลอร์เมร่า (Lermera) ได้ จะมีอยู่หลายยี่ห้อ แต่ยี่ห้อใดที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะ

                เลอร์เมร่า (Lermera) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งทุก ๆ เม็ดในแผงจะมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีชื่อว่า เอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสตินที่มีชื่อว่า เลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) เม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ยาคุมสูตรนี้มักถูกแนะนำให้กับผู้ที่เริ่มต้นรับประทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เนื่องจากความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับยาคุมฮอร์โมนรวมสูตรอื่น ๆ

                แต่เนื่องจาก เลโวนอร์เจสเทรล มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง ผู้ใช้บางรายจึงอาจพบปัญหาสิว, หน้ามัน หรือขนดก ได้ค่ะ

                อันที่จริงแล้ว หลายคนอาจคุ้นเคยกับยาคุมสูตรนี้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นยาคุมสูตรพื้นฐานที่มีใช้ในระบบบริการสุขภาพมานานมากแล้ว เพียงแต่มักจะรู้จักเฉพาะยี่ห้อที่เป็นรูปแบบ 28 เม็ด อย่างเช่น แอนนา (Anna) และ อาร์เดน (R-den)

                ซึ่งมีจำนวนเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเท่ากันกับ เลอร์เมร่า แต่ผู้ผลิต แอนนา และ อาร์เดน ได้เพิ่มเม็ดยาหลอกมาไว้ในแผงอีก 7 เม็ด โดยให้รับประทานเม็ดยาหลอกวันละเม็ด หลังจากที่ใช้เม็ดยาฮอร์โมนหมดแล้ว แทนการเว้นว่าง 7 วัน เพื่อลดปัญหาการลืมต่อยาคุมแผงใหม่

                แม้ว่าจะถือเป็นยาคุมสูตรพื้นฐานที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ยาคุมก็จัดเป็น “ยาอันตราย” ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมนะคะ

                จึงต้องจำหน่ายในร้านยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการกำหนดไว้ในใบอนุญาต ผ่านการควบคุมมาตรฐาน และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องโดยตรงจากเภสัชกร

                ดังนั้น แม้ว่าการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือผิดหลักวิชาการ ของบุคคลบางกลุ่ม อาจทำให้มีความต้องการใช้ หรืออยากทดลองใช้ ที่มากขึ้น

                แต่การจำหน่ายยาอันตรายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ทำให้ถูกปราบปราม จนหาซื้อได้ยาก และมีราคาสูงเกินไปจากที่ควรจะเป็น

                ซึ่งนอกจาก เลอร์เมร่า แล้ว ก็ยังพบปัญหาดังกล่าวได้กับยาคุมอีกหลาย ๆ ยี่ห้อค่ะ

                สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ เลอร์เมร่า เพื่อคุมกำเนิด หากหาซื้อในร้านยาใกล้บ้านไม่ได้ ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เนื่องจากมียาคุมสูตรเดียวกันอีกหลาย ๆ ยี่ห้อที่สามารถนำมาใช้แทนได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความเรื่อง เลอร์เมร่า (Lermera)

                ซึ่งหากพิจารณาจากรูปแบบการใช้ที่ใกล้เคียงกัน และสามารถหาซื้อได้ค่อนข้างง่าย อีกทั้งมีราคาไม่สูงนัก ยาคุม ดิออร์รา21 (Diora21) ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ

                เพราะทั้ง เลอร์เมร่า และ ดิออร์รา21 เป็นยาคุม 21 เม็ดเหมือนกัน

เลอร์เมร่า และ ดิออร์รา21 เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนกัน

                โดยระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผง เรียงลำดับตามเข็มนาฬิกา และให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวันไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

เลอร์เมร่า และ ดิออร์รา21 ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผง โดยเรียงลำดับตามเข็มนาฬิกา

                นอกจากจะมีคุณสมบัติทางยาเดียวกัน และมีวิธีการใช้ที่เหมือนกันแล้ว ดิออร์รา21 ยังหาซื้อได้ง่ายตามร้านยา อีกทั้งมีราคาแผงละ 50 – 80 บาท ซึ่งย่อมเยามากหากเทียบกับ เลอร์เมร่า

                หรืออาจรับบริการวางแผนครอบครัว และรับยาคุมฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา ซึ่งน่าจะได้ยาคุมสูตรเดียวกันนี้ แต่เป็นรูปแบบ 28 เม็ด ซึ่งในกรณีที่ต้องเปลี่ยนไปใช้แบบ 28 เม็ด ก็ให้รับประทานวันละเม็ด ไปตามลำดับลูกศรหรือตัวเลขที่มีในแผง ครบ 28 เม็ดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                และสามารถสอบถามจากร้านยาหรือสถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน เกี่ยวกับการจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับยาคุมกำเนิดฟรี ว่ายาคุมที่มีไว้บริการเป็นยาคุมสูตรนี้หรือไม่ (เพราะอาจมีการใช้หลายสูตร) แต่ก็น่าจะเป็นรูปแบบ 28 เม็ดเช่นเดียวกับที่มีในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ