ยาสมิน (Yasmin)

ยาสมิน

                ยาสมิน (Yasmin) เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ที่นำเข้าโดยบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด (Bayer Thai Co.,Ltd.) มีจุดเด่นในเรื่องของการลดสิวและต้านการบวมน้ำ ราคาประมาณ 370 – 420 บาท

                ในแผงของยาสมิน จะมีเม็ดยาเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablet) จำนวน 21 เม็ด

ในแผงของยาสมิน จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าดรอสไพรีโนน (Drospirenone) 3 มิลลิกรัม

                ดรอสไพรีโนน นอกจากจะมีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน ช่วยลดปัญหาสิว, หน้ามัน และขนดกแล้ว ยังมีผลขับปัสสาวะอย่างอ่อน จึงไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มจากการบวมน้ำ

                ส่วนอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ และการเกิดฝ้า อาจพบได้บ้างจากยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำ (Low dose pills) อย่างยาสมิน แต่ก็เกิดขึ้นน้อยกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนสูง

                แต่พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด จากการใช้ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับดรอสไพรีโนน 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มสูงขึ้นหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จึงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ยาคุมยาสมิน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ

                หากหาซื้อยาสมินไม่ได้ สามารถใช้ เมโลเดีย (Melodia) หรือ จัสติมา (Justima) แทนได้ค่ะ

                เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่ แนะนำให้เริ่มรับประทานยาคุมแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน

                และจะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ทันที เนื่องจากยาคุมสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ ก็สามารถเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกได้โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน

                แต่ต้องรับประทานยาสมินติดต่อกันครบ 7 วันก่อนจึงจะเริ่มคุมกำเนิดได้ ดังนั้น หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                เพื่อลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ แนะนำให้รับประทานยาสมินในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืนนะคะ

                และควรใช้ต่อให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                แม้ว่าทุก ๆ เม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน แต่แนะนำให้รับประทานเรียงตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน และป้องกันการรับประทานผิดพลาด

                โดยในแผงของยาสมินจะมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์เอาไว้

การใช้ยาคุมยาสมินเรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                ผู้ใช้ควรเลือกเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่จะรับประทาน เช่น ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันศุกร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “ศ.” (ซึ่งย่อมาจากวันศุกร์) มาใช้เป็นเม็ดแรก

                แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                เมื่อใช้ครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่างเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน จากนั้นจึงต่อยาคุมแผงใหม่

                โดยทั่วไป ประจำเดือนของผู้ใช้มักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                หากลืมรับประทานยาคุมยาสมิน ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมต่อเนื่องกันหลายวัน นึกได้เมื่อไหร่ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดทันที และเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมตามปกติ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ต้องใช้ในวันนั้นมารับประทานอีก 1 เม็ด

                แต่ถ้านึกได้ในเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ด พร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ในวันนั้น รวมกันเป็น 2 เม็ด

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามปกติ

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม มีข้อแนะนำเมื่อลืมรับประทานยาสมิน ดังนี้

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดแล้ว ถ้าลืมรับประทานยาสมินไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว ควรงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือถ้าจะมี ก็ให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน จนกว่าจะได้รับประทานยาสมินติดต่อกันครบ 7 วันอีกครั้ง

                ถ้าลืมในช่วงแรก ๆ โดยที่ใช้ยาคุมแผงนี้ติดต่อกันยังไม่ครบ 7 วัน อาจยับยั้งการตกไข่ไม่ทัน ทำให้เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ถ้ายังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีเพื่อเป็นวิธีป้องกันสำรอง

                แต่ถ้าลืมในช่วงท้าย ๆ โดยเหลือยาคุมในแผงให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว เมื่อรับประทานยาคุมแผงเดิมหมด ก็ให้ต่อแผงใหม่โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

                ประจำเดือนในรอบนี้อาจมาเร็วกว่าที่คาดไว้ จากการลืมรับประทานยาคุมติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะ ถ้าลืมในช่วงท้าย ๆ ของแผง

                แต่ถ้าประจำเดือนไม่มาก่อนกำหนด การต่อยาคุมแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ประจำเดือนถูกเลื่อน โดยจะมาในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันครั้งต่อไปนั่นเอง