ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30ED)

ไมโครเลนิน30 ท.ว.

                ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30ED) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 30 – 40 บาท

                ในแผงยาคุมไมโครเลนิน30 ท.ว.จะมีเม็ดยาเคลือบน้ำตาล (Sugar coated tablet) รวม 28 เม็ด แบ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนสีเหลือง จำนวน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกสีขาว จำนวน 7 เม็ด

ในแผงของไมโครเลนิน30 ท.ว.จะมีเม็ดยาฮอร์โมนสีเหลือง 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกสีขาว 7 เม็ด

                เม็ดยาฮอร์โมนแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าว่าเลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาหลอกไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                ไมโครเลนิน30 ท.ว.เป็นยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำ (Low dose pills) อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือฝ้า แต่ก็น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                และอาจพบผลข้างเคียงจากเลโวนอร์เจสเทรลได้ด้วย เช่น สิว หน้ามัน หรือขนดก

                การใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ ที่มีตัวยาเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับเลโวนอร์เจสเทรล พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 5 – 7 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี

                แม้จะเป็นความเสี่ยงที่ต่ำ เมื่อเทียบกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมสูตรอื่น ๆ แต่ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นได้หากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ

                หากหาซื้อไม่ได้ แต่ต้องการใช้ยาคุมสูตรเดียวกับไมโครเลนิน30 ท.ว. อาจพิจารณายาคุมแบบ 28 เม็ด อย่าง แอนนา (Anna), ดิออร์รา28 (Diora28), โซฟี่28 (Sophie28), ไมโครไกนอน30 ทว. (Microgynon30 ED) หรือ อาร์เดน (R-den)

                หรือจะเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด ได้แก่ ดิออร์รา21 (Diora21), เลอร์เมร่า (Lermera) หรือ นอร์เกสเต้ (Norgeste) ก็ได้เช่นกัน

                การใช้ยาคุมแผงแรก ควรรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่

                และถือว่ามีผลคุมกำเนิดทันทีที่เริ่มใช้ เนื่องจากยาคุมจะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ จะเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกโดยไม่รอให้ประจำเดือนมาก่อนก็ได้ค่ะ

                แต่ยาคุมอาจยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นไม่ทัน ดังนั้น ถ้าไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทานไมโครเลนิน30 ท.ว.ติดต่อกันครบ 7 วันนะคะ

                เพื่อลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่เกิดขึ้นหลังรับประทาน โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ที่ผู้ใช้ยังไม่ชินกับยา รวมถึง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ แนะนำให้รับประทานไมโครเลนิน30 ท.ว.ในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน

                และควรรับประทานต่อเนื่องให้ตรงเวลาสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                ในแผงของไมโครเลนิน30 ท.ว. จะมีตัวเลข 1 – 28 กำกับไว้

การรับประทานไมโครเลนิน30 ท.ว.เรียงตามลำดับ 1 - 28

                ให้เริ่มต้นด้วยการรับประทานเม็ดยาที่ระบุหมายเลข 1 จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดไปตามลำดับ จนถึงเม็ดสุดท้ายที่ระบุหมายเลข 28

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดสีขาว โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผงค่ะ

                เมื่อรับประทานไมโครเลนิน30 ท.ว.จนครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                หากลืมรับประทานเม็ดสีขาว ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอกของไมโครเลนิน30 ท.ว. ให้แกะเม็ดที่ลืมทิ้งไป แล้วใช้เม็ดที่เหลือตามปกติ สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                แต่ถ้าลืมรับประทานเม็ดสีเหลือง ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนของไมโครเลนิน30 ท.ว. ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมติดต่อกันหลายวัน หากนึกได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด และรอใช้ตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้แกะมารับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดไปเลย

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามเดิมค่ะ

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม

                หากเริ่มใช้ยาคุมไมโครเลนิน30 ท.ว.แผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดขึ้นแล้ว ถ้าลืมเม็ดยาฮอร์โมนไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ก็ยังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ อีก

                แต่ถ้าลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ก็ถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติดังนี้…

  1. ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ถุงยางป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันครบ 7 วันก่อน
  2. ถ้าลืมในช่วงสัปดาห์แรก และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยาง ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีที่ทำได้ ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์
  3. หากลืมในช่วงหลัง ๆ และเหลือเม็ดยาฮอร์โมนให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว หลังจากที่ใช้เม็ดยาฮอร์โมนหมดก็ให้ต่อแผงใหม่ โดยไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอกในแผงเดิม

                การลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ในรอบนี้มีประจำเดือนมาเร็วกว่าวันที่คาดไว้เดิม

                หรือการที่ต่อยาคุมแผงใหม่โดยข้ามเม็ดยาหลอก ก็อาจทำให้ประจำเดือนถูกเลื่อนออกไป โดยจะมาในช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอกของแผงใหม่ค่ะ