ป้ายกำกับ: ช่วงหยุดยาคุม 7 วัน สามารถหลั่งในได้มั้ย

หลั่งในได้มั้ยในช่วงเว้นว่าง 7 วัน
Posted in frequently asked question

หลั่งในได้มั้ยในช่วงเว้นว่าง 7 วัน

หลังจากที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดหมดแล้วก็จะเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่ ในช่วงที่เว้นว่างยังมีผลป้องกันจากยาคุมหรือเปล่า สามารถหลั่งในได้มั้ย

อ่านต่อ หลั่งในได้มั้ยในช่วงเว้นว่าง 7 วัน