ป้ายกำกับ: โกวานา อีดี

โกวานาอีดี
Posted in oral contraceptive pills

โกวานาอีดี (GovanaED)

โกวานา (Govana) และ โกวานาอีดี (GovanaED) ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 110 บาท ทั้งคู่เป็นยาคุมสูตรเดียวกัน โดยโกวานาอีดี เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน

อ่านต่อ โกวานาอีดี (GovanaED)