จัสติมา (Justima)

จัสติมา

                จัสติมา (Justima) เป็นยาคุมรายเดือนที่มีผลลดสิวและต้านการบวมน้ำ นำเข้าโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 270 – 290 บาท

                ในแผงของจัสติมาจะมีเม็ดยาเคลือบฟิล์ม (Film-coated tablet) 21 เม็ด ซึ่งทุก ๆ เม็ดมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าดรอสไพรีโนน (Drospirenone) 3 มิลลิกรัม

ในแผงของจัสติมา จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                การที่โปรเจสตินอย่างดรอสไพรีโนนมีผลลดสิวและต้านการบวมน้ำ ถือเป็นจุดเด่นของจัสติมา

                และเนื่องจากเป็นยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำ (Low dose pills) แม้ว่าอาจพบอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ และการเกิดฝ้า ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนได้บ้าง แต่ก็น้อยกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนสูง

                อย่างไรก็ตาม พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจากการใช้ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับดรอสไพรีโนน 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหลายเท่าหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีความเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                จึงแนะนำให้ปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ยาคุมจัสติมา โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะ

                หากหาซื้อจัสติมาไม่ได้ สามารถใช้ ยาสมิน (Yasmin) หรือ เมโลเดีย (Melodia) แทนได้ค่ะ

                สำหรับยาคุมแผงแรก แนะนำให้เริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่

                และในกรณีนี้ ยาคุมจะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่รับประทาน

                หรือถ้าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ ก็สามารถเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกได้โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน

                แต่ในกรณีนี้ หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย จนกว่าจะรับประทานจัสติมาติดต่อกันครบ 7 วันค่ะ

                แนะนำให้รับประทานจัสติมาในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน เพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา และช่วยลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ซึ่งผู้ใช้ยังไม่ชินกับผลข้างเคียงดังกล่าว

                และควรรับประทานต่อให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์นะคะ

                ในแผงของจัสติมาจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ ซึ่งแม้ว่าทุก ๆ เม็ดในแผงจะมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด แต่แนะนำให้รับประทานเรียงตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน และป้องกันการรับประทานผิดพลาด

การใช้ยาคุมจัสติมาเรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                โดยให้เลือกเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริงมารับประทาน แล้วใช้เรียงตามลำดับนั้นวันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                เมื่อใช้หมดทั้ง 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน ก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่

                ประจำเดือนของผู้ใช้จะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                หากลืมรับประทานยาคุมจัสติมา ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรอรับประทานยาคุมตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือรับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดพร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ประจำวัน รวมกันเป็น 2 เม็ด ถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามปกติ

                ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมต่อเนื่องกันหลายวัน ในวันที่นึกได้ก็จะรับประทานเม็ดที่ลืมเพียง 1 เม็ด และเม็ดยาประจำวันอีก 1 เม็ด รวมกันแล้วไม่เกิน 2 เม็ด/วัน ส่วนวันต่อ ๆ ไปก็ให้รับประทานยาคุมวันละเม็ดเหมือนเดิมค่ะ

                อ้างอิงตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) เกี่ยวกับการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม แนะนำว่า…

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดแล้ว ถ้าลืมรับประทานจัสติมาไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย จนกว่าจะมีการรับประทานจัสติมาติดต่อกันครบ 7 วันอีกครั้ง

                และในกรณีที่เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมดที่ลืมรับประทาน อยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของแผง และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีป้องกันสำรอง ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

                หรือในกรณีที่เหลือยาคุมในแผงให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือมีประจำเดือนมาแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่หลังจากที่ใช้แผงเดิมหมด โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

                การลืมรับประทานจัสติมาติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงวันท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ประจำเดือนในรอบนี้มาก่อนกำหนดค่ะ

                หรือถ้าประจำเดือนไม่มาก่อนกำหนด การที่ต่อยาคุมแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ประจำเดือนรอบนี้ถูกเลื่อนออกไป โดยมาในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันครั้งหน้านั่นเอง