ป้ายกำกับ: มาร์เกร็ตพิงค์

มาร์เกร็ต พิงค์
Posted in oral contraceptive pills

มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink) เป็นยาคุมที่ช่วยลดสิวฮอร์โมน รวมถึงปัญหาหน้ามันและขนดก ผลิตโดยบริษัทไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล ราคา 90 – 120 บาท

อ่านต่อ มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)