มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

มาร์เกร็ต พิงค์

                มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink) เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 21 เม็ดที่มีจุดเด่นในการรักษาสิว และใช้คุมกำเนิดในสตรีที่มีฮอร์โมนเพศชายมากผิดปกติ ผลิตโดยบริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Brywood Pharmaceutical Co., Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 120 บาท

                ในแผงยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์จะมีเม็ดยาเคลือบน้ำตาล (Sugar coated tablet) สีน้ำตาลอ่อน จำนวน 21 เม็ด ซึ่งทั้งหมดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน

ในแผงของ มาร์เกร็ต พิงค์ จะมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

                โดยมี 2 ตัวยาสำคัญ ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าไซโปรเทอโรน อะซีเตท (Cyproterone acetate) 2 มิลลิกรัม เหมือนกันทุกเม็ด

                มาร์เกร็ต พิงค์เป็นยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำ (Low dose pills) อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้าได้บ้าง แต่ก็น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                ส่วนไซโปรเทอโรน อะซีเตท มีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน จึงช่วยลดปัญหาสิว, หน้ามัน, ผมร่วง และขนดก ในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายมากผิดปกติ

                แต่การใช้ยาคุมก็อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้ เช่น พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจากการใช้ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับไซโปรเทอโรน อะซีเตท 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มขึ้นมากหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย

                จึงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

                ถ้าหาซื้อมาร์เกร็ต พิงค์ไม่ได้ และต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิมที่เป็นรูปแบบ 21 เม็ด สามารถใช้ แอนนี (Annie), บี-เลดี้ (B-lady), บีริซ (Beriz), แดฟเน่35 (Dafne35), เดอมูท (Dermooth), ไดแอน-35 (Diane-35), เจซี่ (Jezy), ลอร่า-35 (Laura-35), มาโนแอน (Manoane), โอซี-35 (OC-35), พรีม (Preme), ซาชา (Sasha) และ ซูซี่ (Sucee) แทนได้นะคะ

                หรือเปลี่ยนเป็นยาคุม 28 เม็ดอย่าง พรีม28 (Preme28) และ ซูซี่28 (Sucee28) ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากเม็ดยาฮอร์โมนทั้ง 21 เม็ดมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน ส่วนอีก 7 เม็ดที่เหลือเป็นเพียงเม็ดยาหลอกที่ไม่มีตัวยาสำคัญใด ๆ ดังนั้น ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่ได้แตกต่างไปจากมาร์เกร็ต พิงค์

                การใช้ยาคุมแผงแรก แนะนำให้เริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่

                และถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่รับประทาน เพราะยาคุมจะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ ก็สามารถเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกได้โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนค่ะ

                แต่จะต้องรับประทานมาร์เกร็ต พิงค์ติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนจึงจะเริ่มคุมกำเนิดได้ ในระหว่างนั้น หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                อาการคลื่นไส้/อาเจียนอาจเกิดขึ้นได้หลังรับประทาน โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ผู้ใช้ยังไม่ชินกับยาคุม เพื่อลดผลข้างเคียงดังกล่าว อีกทั้งลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ จึงแนะนำให้รับประทานมาร์เกร็ต พิงค์ในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืนนะคะ

                และควรรับประทานให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                แม้ว่ายาคุมแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน แต่แนะนำให้รับประทานเรียงตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน และป้องกันการรับประทานผิดพลาด

                ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแผงของมาร์เกร็ต พิงค์มีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์เอาไว้

การใช้ยาคุม มาร์เกร็ต พิงค์ เรียงตามตัวย่อของวันในสัปดาห์

                ให้เลือกเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่จะรับประทาน เช่น ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันอาทิตย์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “อา” (ซึ่งย่อมาจากวันอาทิตย์) มาใช้เป็นเม็ดแรก

                โดยจะเลือกเม็ดยา “อา” จากตำแหน่งใดก็ได้ใน 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ มาเป็นจุดเริ่มต้น เพราะเมื่อรับประทานวนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ ก็จะได้ใช้มาร์เกร็ต พิงค์จนครบ 21 เม็ดเหมือนกัน

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับที่เลือกไว้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                เมื่อใช้ครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่างเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน 7 วัน จากนั้นจึงต่อยาคุมแผงใหม่

                ประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง หรืออาจคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย

                ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์ ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมต่อเนื่องกันหลายวัน ในวันที่นึกได้ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ดทันที แล้วรอรับประทานยาคุมตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ด พร้อมกับเม็ดยาที่ต้องใช้ในวันนั้น รวมกันเป็น 2 เม็ด

                ส่วนวันต่อ ๆ ไป ก็รับประทานวันละเม็ด ตามปกติ

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม มีข้อแนะนำเมื่อลืมรับประทานมาร์เกร็ต พิงค์ ดังนี้

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดแล้ว ถ้าลืมรับประทานมาร์เกร็ต พิงค์ไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานมาร์เกร็ต พิงค์ติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป มีข้อแนะนำดังนี้…

  1. ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ไปจนกว่าจะได้รับประทานยาคุมติดต่อกันครบ 7 วัน
  2. ถ้าลืมในช่วงสัปดาห์แรก และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หากยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีที่ทำได้
  3. ถ้าในแผงเหลือยาคุมให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือถ้ามีประจำเดือนมาแล้ว เมื่อรับประทานหมด ก็ให้ต่อแผงใหม่โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน  

                การลืมรับประทานยาคุมติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะถ้าลืมในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ประจำเดือนมาเร็วกว่าที่คาดไว้

                หรือถ้าประจำเดือนไม่ได้มาก่อนกำหนด การต่อยาคุมแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ประจำเดือนถูกเลื่อนออกไปค่ะ โดยประจำเดือนจะมาในช่วงที่ต้องเว้นว่าง 7 วันครั้งต่อไปนั่นเอง