ป้ายกำกับ: หลังกินยาคุมฉุกเฉิน 7 วัน ไม่มีเลือดออก

จะท้องมั้ย ถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้วไม่มีเลือดออกใน 7 วัน
Posted in frequently asked question

จะท้องมั้ย ถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้วไม่มีเลือดออกใน 7 วัน

หากไม่มีเลือดออกมาภายใน 7 วันหลังรับประทาน จะเป็นสัญญาณที่บอกว่ายาคุมฉุกเฉินอาจไม่ได้ผล หรืออาจมีการตั้งครรภ์หรือเปล่านะ

อ่านต่อ จะท้องมั้ย ถ้าใช้ยาคุมฉุกเฉินแล้วไม่มีเลือดออกใน 7 วัน