ป้ายกำกับ: Lynestrenol

เดลิต้อน
Posted in oral contraceptive pills

เดลิต้อน (Dailyton)

เดลิต้อน (Dailyton) เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนเดี่ยว สำหรับสตรีที่ให้นมบุตร หรือทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 90 – 120 บาท

อ่านต่อ เดลิต้อน (Dailyton)
เอ็กซ์ลูตอน
Posted in oral contraceptive pills

เอ็กซ์ลูตอน (Exluton)

เอ็กซ์ลูตอน (Exluton) เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนเดี่ยว นำเข้าโดยบริษัทเอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด (MSD Thailand Ltd.) ราคาประมาณ 110 – 140 บาท เนื่องจากมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน จึงเหมาะกับการใช้ในสตรีที่ให้นมบุตร หรือผู้ที่ทนผลข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้

อ่านต่อ เอ็กซ์ลูตอน (Exluton)