ซูซี่28 (Sucee28)

ซูซี่28

                ซูซี่ (Sucee) และ ซูซี่28 (Sucee28) เป็นยาคุมที่เด่นในการรักษาสิวและลดปัญหาหน้ามัน ผลิตโดยบริษัทไบโอแลป จำกัด (Biolab co.ltd) และจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด (Biopharm chemicals co.ltd) ราคาประมาณ 100 – 130 บาท

                ในแผงยาคุม ซูซี่28 จะมีเม็ดยาเคลือบน้ำตาล (Sugar coated tablet) สีส้ม จำนวน 21 เม็ด เป็นเม็ดยาฮอร์โมน และมีเม็ดยาตอกอัด (Compressed tablet) สีขาว จำนวน 7 เม็ด เป็นเม็ดยาหลอก

ในแผงของซูซี่28 จะมีเม็ดยาฮอร์โมนสีส้ม 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกสีขาว 7 เม็ด

                เม็ดยาฮอร์โมนแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าไซโปรเทอโรน อะซีเตท (Cyproterone acetate) 2 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาหลอกไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                เนื่องจากเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) จึงอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากเอทธินิลเอสตราไดออลได้บ้าง แต่ก็น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                ส่วนผลของไซโปรเทอโรน อะซีเตท ทำให้ ซูซี่28 มีจุดเด่นในการรักษาสิวและลดปัญหาหน้ามัน

                อย่างไรก็ตาม พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจากการใช้ยาคุมสูตรที่มีเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับไซโปรเทอโรน อะซีเตท 9 – 12 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปี และอาจเพิ่มขึ้นมากหากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ

                ถ้าหาซื้อ ซูซี่28 ไม่ได้ สามารถนำ พรีม28 (Preme28) ซึ่งเป็นยาคุมสูตรเดียวกัน และมีรูปแบบ 28 เม็ดเหมือนกัน มาใช้แทนได้ค่ะ

                หรือหากต้องการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมรูปแบบ 21 เม็ด ก็มีหลายยี่ห้อที่มีตัวยาเหมือนกัน ได้แก่ ซูซี่ (Sucee), แอนนี (Annie), บี-เลดี้ (B-Lady), บีริซ (Beriz), แดฟเน่35 (Dafne35), เดอมูท (Dermooth), ไดแอน-35 (Diane-35), เฮเลน (Helen), เจซี่ (Jezy), ลอร่า-35 (Laura-35), โอซี-35 (OC-35), มาโนแอน (Manoane), มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink), พรีม (Preme) และ ซาชา (Sasha)

                แนะนำให้เริ่มรับประทานยาคุมแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่

                ในกรณีนี้จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่รับประทาน เพราะยาคุมจะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้เลย

                แต่ถ้ามั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่แน่นอน ก็สามารถเริ่มยาคุมแผงแรกได้โดยไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน

                ซึ่งจะต้องรับประทาน ซูซี่28 ติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนจึงจะเริ่มคุมกำเนิดได้ ในระหว่างนั้น หากไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ และลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น แนะนำให้รับประทาน ซูซี่28 ในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืนค่ะ

                และควรรับประทานยาคุมให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                ในแผงยาคุม ซูซี่28 จะระบุตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผง โดยให้เริ่มรับประทานจากหมายเลข 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงหมายเลข 28

การใช้ยาคุมซูซี่28 เรียงตามลำดับ 1 - 28

                ซึ่งประจำเดือนของผู้ใช้มักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อหมดแผงเดิมแล้วก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน

                หากลืมรับประทานเม็ดยาสีขาว ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอกของ ซูซี่28 ให้แกะเม็ดที่ลืมทิ้งไป แล้วใช้เม็ดที่เหลือตามปกติ สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                แต่ในกรณีที่ลืมรับประทานเม็ดยาสีส้ม ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนของ ซูซี่28 ให้รับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรอรับประทานยาคุมในเวลาที่เคยใช้ประจำอีก 1 เม็ด

                หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมแล้ว ก็ให้รับประทานเม็ดที่ลืม 1 เม็ด พร้อมกับเม็ดที่ต้องใช้ประจำวันอีก 1 เม็ด แต่การรับประทานยาคุม 2 เม็ดพร้อมกันเช่นนี้ อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะมากขึ้น

                หลังจากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามเดิม

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม มีข้อแนะนำเมื่อลืมรับประทาน ซูซี่28 ดังนี้

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงดังกล่าวถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดขึ้นแล้ว ถ้าลืมเม็ดยาฮอร์โมนไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ถ้าลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว จึงควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย จนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันครบ 7 วันอีกครั้ง

                และในกรณีที่เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมดที่ลืมใช้ อยู่ในแถวแรกของแผง และมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย หากยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินเป็นวิธีป้องกันสำรองทันที

                แต่ในกรณีที่เหลือเม็ดยาฮอร์โมนให้ใช้ต่อไม่ถึง 7 วัน หรือมีประจำเดือนมาแล้ว เมื่อใช้เม็ดยาฮอร์โมนหมด ก็ให้ต่อแผงใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอกในแผงเดิมแล้ว

                การลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในแถวที่ 3 ของแผง อาจทำให้ในรอบนี้มีประจำเดือนมาก่อนกำหนด

                แต่ถ้ายังไม่มีประจำเดือนมา การต่อยาคุมแผงใหม่โดยข้ามเม็ดยาหลอกไปเลย ก็อาจทำให้ประจำเดือนรอบนี้ถูกเลื่อนออกไป โดยมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกของแผงใหม่นั่นเองค่ะ