แทนซี วัน (Tansy one)

แทนซี วัน

                แทนซี วัน (Tansy one) เป็นยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ดที่นำเข้าโดยบริษัทเอ็กเซลทิส ประเทศไทย จำกัด (Exeltis Thailand Co.,Ltd.) ราคาประมาณ 60 – 90 บาท

                ในแผงของ แทนซี วัน จะมีเม็ดยาตอกอัด (Compressed tablet) สีขาว 1 เม็ด ซึ่งมีตัวยาสำคัญเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินที่ชื่อว่าเลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) 1.5 มิลลิกรัม

แทนซี วัน เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด

                ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ได้แก่ คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, ปวดเกร็งท้อง, คัดตึงเต้านม และมีเลือดออกกะปริบกะปรอย

                แต่ก็มักจะไม่รุนแรง และหายเองได้ในไม่กี่วัน

                หากหาซื้อ แทนซี วัน ไม่ได้ สามารถใช้ เมเปิ้ล ฟอร์ท (Maple forte) หรือ มาดอนน่า วัน (Madonna one) ซึ่งเป็นยาคุมฉุกเฉิน 1 เม็ดเหมือนกันแทนได้

                หรือจะใช้ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด ได้แก่ โพสตินอร์ (Postinor), มาดอนนา (Madonna), แมรี่ พิงค์ (Mary pink), แอปคาร์ นอร์แพก (ABCA Norpak), เลดี้นอร์ (Ladynore), แจนนี่ (Janny) หรือ เอ-โพสน็อกซ์ (A-posnox) แทน ก็ได้เช่นกันนะคะ

                เพราะทุกยี่ห้อที่กล่าวมานั้น มีตัวยาเลโวนอร์เจสเทรลแผงละ 1.5 มิลลิกรัมเหมือนกัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือเกิดความผิดพลาดจากการคุมกำเนิดปกติ ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินให้เร็วที่สุดที่ทำได้ โดยในเอกสารกำกับยาของ แทนซี วัน ระบุให้รับประทาน 1 เม็ดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใน 12 ชั่วโมง และไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน

                อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC), สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics; AAP) และ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) แนะนำว่า ในกรณีที่จำเป็น แม้จะเกิน 72 ชั่วโมงไปแล้ว ก็ยังสามารถใช้ได้ถ้ายังไม่เกิน 120 ชั่วโมง เพราะแม้ว่าประสิทธิภาพจะด้อยกว่าการใช้ภายใน 72 ชั่วโมงแรก แต่ก็ดีกว่าไม่มีการป้องกันใด ๆ เลย

                อาจมีเลือดออกกะปริบกะปรอยภายใน 7 วันหลังรับประทาน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ แทนซี วัน แต่แม้จะไม่พบอาการดังกล่าวก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะป้องกันได้ผลหรือไม่ได้ผลค่ะ

                ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุมฉุกเฉินส่วนใหญ่จะมาตรงตามรอบปกติเดิม หรืออาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย โดยจะมาเร็วหรือช้ากว่าที่คาดไว้ก็ได้

                องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่า หากอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาเลโวนอร์เจสเทรล ยาคุมอาจดูดซึมไม่สมบูรณ์ และไม่เพียงพอต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ จึงควรรับประทานซ้ำอีก 1 แผงทันที หรือเร็วที่สุดที่ทำได้ ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

                ส่วน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (CDC) และ คณะอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ สหราชอาณาจักร (FSRH) แนะนำให้รับประทานซ้ำ หากอาเจียนภายใน 3 ชั่วโมงหลังรับประทาน โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดใด

                ซึ่งในเอกสารกำกับยาของ แทนซี วัน จะแนะนำให้ใช้ซ้ำหากอาเจียนภายใน 3 ชั่วโมงหลังรับประทาน

                ในปัจจุบัน ยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาเลโวนอร์เจสเทรลหาซื้อได้ง่าย, ราคาไม่แพง และสะดวกในการใช้ จึงได้รับความนิยมมากขึ้น

                อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของแทนซี วัน (รวมไปถึงยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาเลโวนอร์เจสเทรลยี่ห้ออื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 1 เม็ดหรือ 2 เม็ด) ก็ยังด้อยกว่าวิธีคุมกำเนิดมาตรฐาน

                จึงไม่ควรนำมาใช้แทนวิธีคุมกำเนิดปกติ แต่ควรใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็น เช่น ถูกข่มขืน หรือเกิดความผิดพลาดจากวิธีคุมกำเนิดที่ใช้อยู่นะคะ