ดิออร์รา28 (Diora28)

ดิออร์รา28

                ดิออร์รา21 (Diora21) และ ดิออร์รา28 (Diora28) เป็นยาคุมรายเดือนของบริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด (Thai Nakorn Patana co.ltd) ราคาประมาณ 50 – 80 บาท ทั้งคู่เป็นยาคุมสูตรเดียวกัน โดย ดิออร์รา28 เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด สำหรับการใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ในแผงยาคุม ดิออร์รา28 จะมีเม็ดยาเคลือบน้ำตาล (Sugar coated tablet) รวม 28 เม็ด แบ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนสีขาว จำนวน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกสีเหลือง จำนวน 7 เม็ด

ในแผงของ ดิออร์รา28 จะมีเม็ดยาฮอร์โมนสีขาว 21 เม็ด และเม็ดยาหลอกสีเหลือง 7 เม็ด

                เม็ดยาฮอร์โมนแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนชื่อว่าเอทธินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol) อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสตินชื่อว่าว่า ดี-นอร์เจสเทรล (D-norgestrel) หรืออาจเรียกว่า เลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาหลอกไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                ดิออร์รา28 เป็นยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออลต่ำ (Low dose pills) อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากเอทธินิลเอสตราไดออลได้บ้าง แต่ก็น้อยกว่ายาคุมฮอร์โมนสูง

                แต่เนื่องจากโปรเจสตินรุ่นที่ 2 อย่าง ดี-นอร์เจสเทรล (เลโวนอร์เจสเทรล) มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบปัญหาเรื่องสิว หน้ามัน หรือขนดกได้มากกว่ายาคุมฮอร์โมนต่ำสูตรอื่น ๆ

                แม้ว่าการใช้ยาคุมอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด แต่พบในกลุ่มผู้ใช้ยาคุมประเภทฮอร์โมนต่ำ/ต่ำมาก ที่มีตัวยาเอทธินิลเอสตราไดออลรวมกับเลโวนอร์เจสเทรล เพียง 5 – 7 ราย ต่อผู้ใช้ 10,000 คนต่อปีค่ะ

                ในขณะที่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมสูตรอื่น ๆ จะพบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า

                อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นได้หากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผู้ใช้มีความเสี่ยงอื่น ๆ ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดร่วมด้วย

                เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการเกิดมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนใช้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะ

                มียาคุมหลายยี่ห้อ ทั้งรูปแบบ 28 เม็ดและรูปแบบ 21 เม็ด ที่มีตัวยาเหมือนกับ ดิออร์รา28 และสามารถนำมาใช้แทนกันได้ค่ะ

                โดยยาคุมที่มีรูปแบบ 28 เม็ด ได้แก่ แอนนา (Anna), อาร์เดน (R-den), โซฟี่28 (Sophie28), ไมโครเลนิน30 ท.ว. (Microlenyn30 ED) และ ไมโครไกนอน30 ทว. (Microgynon30 ED)

                ส่วนยาคุมที่มีรูปแบบ 21 เม็ด ได้แก่ ดิออร์รา21 (Diora21), เลอร์เมร่า (Lermera) และ นอร์เกสเต้ (Norgeste)

                การใช้ยาคุมแผงแรก ทั้งกรณีที่ไม่เคยมาก่อน หรือจะเคยรับประทานยาคุมรายเดือนแล้ว แต่หยุดใช้ไปนาน และต้องการกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่ ควรเริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะ

                หากใช้ทันช่วงเวลาดังกล่าว ยาคุมจะสามารถยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นเลย จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดทันทีที่เริ่มใช้

                หรือถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ตั้งครรภ์อยู่ จะเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกโดยไม่รอให้ประจำเดือนมาก่อนก็ได้

                แต่ยาคุมอาจยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนนั้นไม่ทัน ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในช่วงที่มีไข่ตก ก็เสี่ยงมากที่จะตั้งครรภ์

                ดังนั้น ถ้าไม่มีผลป้องกันจากวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทาน ดิออร์รา28 ติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

                อาจพบอาการคลื่นไส้/อาเจียน หลังรับประทานยาคุม โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เริ่มใช้ เพื่อลดผลข้างเคียงดังกล่าว และลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ จึงแนะนำให้รับประทาน ดิออร์รา28 ในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน

                และควรรับประทานต่อเนื่องให้ตรงเวลาสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                ในแผงของ ดิออร์รา28 จะมีตัวเลข 1 – 28 กำกับไว้

การใช้ยาคุม ดิออร์รา28 เรียงตามลำดับ 1 - 28

                ให้เริ่มต้นด้วยการรับประทานเม็ดยาที่ระบุหมายเลข 1 จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดไปตามลำดับ จนถึงเม็ดสุดท้ายที่ระบุหมายเลข 28

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดสีเหลือง โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผงค่ะ

                เมื่อรับประทาน ดิออร์รา28 จนครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                หากลืมรับประทานเม็ดสีเหลือง ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอกของ ดิออร์รา28 ให้แกะเม็ดที่ลืมทิ้งไป แล้วใช้เม็ดที่เหลือตามปกติ สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามกำหนด โดยไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                แต่ถ้าลืมรับประทานเม็ดสีขาว ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมนของ ดิออร์รา28 ไม่ว่าจะลืมแค่วันเดียว หรือลืมติดต่อกันหลายวัน หากนึกได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด และรอใช้ตามเวลาปกติอีก 1 เม็ด

                หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้แกะมารับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดไปเลย

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามเดิมค่ะ

                อ้างอิงแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) ในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมที่มีปริมาณเอทธินิลเอสตราไดออล 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม

                หากเริ่มใช้ยาคุม ดิออร์รา28 แผงนี้ถูกต้องและมีผลคุมกำเนิดขึ้นแล้ว ถ้าลืมเม็ดยาฮอร์โมนไม่ถึง 72 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ควรต้องใช้ ไปหาเวลาที่ได้รับประทานจริง) ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม

                แต่ในกรณีที่ลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป มีข้อควรปฏิบัติดังนี้…

รายละเอียดเพิ่มเติมงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางป้องกัน ไปอีก 7 วันใช้ยาคุมฉุกเฉินทันที ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันเม็ดยาฮอร์โมนหมด ก็ต่อแผงใหม่ โดยข้ามเม็ดยาหลอกในแผงนี้
ลืมก่อนที่จะได้ใช้เม็ดยาฮอร์โมนในแผงนี้ติดต่อกันครบ 7 วัน//
ใช้เม็ดยาฮอร์โมนในแผงนี้ติดต่อกันครบ 7 วันแล้วก่อนที่จะลืม/
เหลือเม็ดยาฮอร์โมนในแผงนี้ให้ใช้ต่อได้ไม่ถึง 7 วัน//

                การลืมรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันหลายวัน โดยเฉพาะในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้ในรอบนี้มีประจำเดือนมาเร็วกว่าวันที่คาดไว้เดิม

                หรือการที่ต่อยาคุมแผงใหม่โดยข้ามเม็ดยาหลอก ก็อาจทำให้ประจำเดือนถูกเลื่อนออกไป โดยจะมาในช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอกของแผงใหม่ค่ะ